Artikelen door Leontine Hemmes

Verslag MR vergadering 15-9-2022

We heten Eva Meijer hartelijk welkom. Zij heeft de plaats ingenomen van Jolanda Noordermeer. Vanuit de directie kwamen deze schoolse zaken ter bespreking: Start nieuw schooljaar: Is goed verlopen. Alle groepen zijn bezet met leerkrachten. Ilona is gestart als onderwijsassistent. Verder hebben we op school drie PABO studenten en 2 onderwijsassistenten in opleiding een stage […]

Verslag leerlingenraad 13-09-22

Er is weer een nieuwe lichting kinderen die graag wil meedenken en praten over allerlei zaken. In onze eerste vergadering hebben we besproken: Welkom door de directeur Voorstelronde: “Wat is je naam, in welke groep zit je en waarom wil je in de leerlingenraad?” Groep 5 Linde houdt van kletsen Zoë wil graag de regels […]

Veilig naar school

Wij willen ouders vragen om zich bewust te zijn van hun parkeergedrag. Het valt op dat er dagelijks onveilige situaties ontstaan doordat er auto’s dubbel geparkeerd staan en op de stoep worden gezet. Een tip voor u: een stukje verderop in de wijk is ook nog parkeergelegenheid. Helpt u mee om de situatie rondom de […]

Kinderboekenweek 2022

Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek 2022 met het thema: “GI-GA-GROEN”. In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten […]

Week tegen het pesten

Van 26 september t/m 30 september is de ‘week tegen pesten’. In deze week krijgen de kinderen les over wanneer iets pesten is en wanneer het een grapje is. Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Juist begin van het schooljaar is […]

Intern vertrouwenspersonen

In de week van 26 september zullen wij ons in alle klassen voorstellen vanuit onze rol als intern vertrouwenspersoon. Marjolein Tims is de intern vertrouwenspersoon van de bovenbouw en Kimberly Jacobs is de intern vertrouwenspersoon van de onderbouw. Wat gaan we de kinderen vertellen? Wat is een intern vertrouwenspersoon? Een intern vertrouwenspersoon is iemand waar […]

Welkom

Wat fijn om na een warme zomer iedereen weer te mogen verwelkomen op school. Het nieuwe schooljaar is begonnen en dat is voor veel leerlingen een spannend moment. De leerkrachten gaan er hun best voor doen zodat iedereen weer zo snel mogelijk gewend is. De eerste schoolweken staan dan ook in het teken van kennismaking, […]

Bereikbaarheid school/leerkrachten

Mocht u vragen, mededelingen of opmerkingen hebben dan zijn wij op schooldagen tussen 8.00-16.30u telefonisch bereikbaar op ons nummer 078 6774375. U kunt ons ook e-mailen via info@kjs-heerjansdam.nl of diana.nolen@ozhw.nl.   Leerkrachten kunt u via e-mail, Parro of telefonisch bereiken. Tijdens de informatie avond wordt verteld welke zaken via welk kanaal lopen. Indien u vragen heeft […]

Info-avond en oudervertelgesprekken

In de week van 12 september starten de oudervertelgesprekken. U wordt hiervoor uitgenodigd via Parro door de groepsleerkracht. De informatie avond voor alle groepen is op dinsdag 13 september. De tijden: groepen 5 t/m 8: 19.00 u-19.45 u groepen 1 t/m 4: 20.00 u-20.45 u

Privacyvoorkeuren in Parro

In verband met de AVG (privacy-wetgeving) hebben wij ieder schooljaar uw toestemming nodig om beeldmateriaal te delen, bijvoorbeeld om een leuke foto van uw kind te gebruiken op onze website, schoolgids, schoolkalender of op social media (Instagram of Twitter). Wij vragen u vriendelijk uw voorkeur zo snel mogelijk aan te geven via de Parro-app. Dit […]