Artikelen door Leontine Hemmes

Nationale voorleesdagen 2022

De Nationale Voorleesdagen worden ieder jaar gehouden in de laatste week van januari. Ook de KJS doet hieraan mee. Voor de invulling van de voorleesdagen op onze school wordt u via Parro op de hoogte gebracht.

Cito

De komende weken worden de Cito Midden toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Het doel van de toetsafname is het monitoren van ons onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen. De toets is geen afrekeninstrument, maar laat zien waar een kind op didactisch gebied goed in is en waar het zich nog in kan […]

Verslag leerlingenraad 7 december 2021

Aanwezig: Tobias , Rosalie D , Tiemo , Kensi , Rosalie vd W , Bo, Ninthe , Malou en Diana (directrice) Wat hebben we besproken: 1* Met schoolreis, avondvierdaagse of andere activiteiten willen we in plaats van t-shirts, truien. Een t- shirt is vaak te koud. We kunnen ook water vaste stickers op onze jas […]

Vrijwilliger

Na jarenlange  hulp gaat Angela onze school (deels) verlaten. Zij heeft een baan gevonden in de kinderopvang en zal daardoor haar werkzaamheden op de KJS niet kunnen voortzetten. Angela blijft nog wel assisteren bij de Victor de Verkenner groep op maandag. Wij bedanken Angela voor haar inzet en hulp en wensen haar heel veel succes […]

Goede doel met kerst

Ieder jaar rond kerst kiezen we een goed doel waar we geld voor willen ophalen. Dit jaar is dat voor het Sophia Kinderthoraxcentrum. Zoals we allemaal weten is gezondheid niet een vanzelfsprekend iets. We willen ons als school graag gaan inzetten voor kinderen die beperkt worden in hun bewegingsvrijheid. In het Sophia Kinderthoraxcentrum wordt specialistische […]

Kerst

Het blijft nog even spannend hoe we dit jaar Kerst gaan vieren op school. De plannen die er tot nu toe lagen kunnen helaas niet doorgaan. Maar we laten ons niet belemmeren en onderzoeken wat er mogelijk is binnen de gemaakte afspraken. De kerstcommissie zal u via Parro op de hoogte houden.

Sint

Vol verwachting klopt ons hart…..vrijdag krijgen we hoog bezoek! Het is de Sint gelukt om ook dit jaar tijd vrij te maken om langs de KJS te komen. U heeft gelezen in Parro dat we geen intocht houden met alle gebruikers van het RaJuBiBos en ouders. We ontvangen de Sint en zijn Pieten in het […]

Begrijpend lezen methode toetsen

Wij maken gebruik van de lesmaterialen van Nieuwsbegrip om het vak begrijpend lezen aan te bieden in groep 4 t/m groep 8. In het schooljaar 2019-2020 heeft Nieuwsbegrip een nieuwe, meer inhoudsgerichte benadering voor begrijpend lezen ontwikkeld die wordt doorgevoerd in de leeslessen. In Nieuwsbegrip ‘Nieuwe Stijl’ staat het actief lezen van de tekst centraal […]