Artikelen door Leontine Hemmes

Vakantiedagen en extra vrije dagen

Op de schoolwebsite staat al lange tijd het vakantierooster voor komend schooljaar. Hierbij misten nog een aantal extra vrije dagen (in verband met studie van het team). Ook deze dagen zijn nu bekend: Extra vrije dag alle leerlingen 16 oktober, 19 november, 19 februari, 1 april vanaf 12.30 uur 26 en 28 april, 16 juli.

Verslag van het team, dit hebben we geleerd uit de Coronatijd

Met betrekking tot welbevinden en talentontwikkeling: De periode dat school gesloten was hebben leerkrachten veel geleerd. Op gebied van digitale lessen op gebied van effecten van instructie, op gebied van zelfstandigheid van kinderen. Leerkrachten hebben op verschillende momenten en manieren hun talenten verder ingezet, ontwikkeld en ontdekt. Ook van kinderen hebben we andere en meer […]

Verslag MR vergadering, schoolplan, schoolgids en jaarplan zijn behandeld, enquête schooltijden komt er volgend schooljaar aan

Op maandag 22 juni had de MR weer voor de 3e keer een online vergadering. We zijn gestart met de actie- en besluitenlijst door te nemen. De MR gaat een enquête uitzetten volgend schooljaar betreft de schooltijden. Handhaven we het huidige lesmodel of stappen we over naar het 5 gelijke dagen model. Een aantal jaren […]

De mening van de leerlingenraad; ‘dit willen ze zien als kwaliteitsimpuls voor de school’.

De mening van de leerlingenraad; ‘dit willen ze zien als kwaliteitsimpuls voor de school’. Elk jaar eindigen we het schooljaar met de leerlingenraad samen thee drinkend met een lekker stukje taart er bij. Natuurlijk wordt er dan ook druk vergaderd. De vraag hoofdvraag in de vergadering deze keer lag voor de hand…. wat moet de […]

Koppeling Parro en Parnassys. Dit houdt het in…

Alle leerling gegevens worden bij houden in een leerlingvolgsysteem. Dit heet Parnassys. Er staan de adresgegevens van alle kinderen in. U kunt er lezen welke kinderen bij uw zoon of dochter in de klas zitten. Maar ook zaken als toets uitslagen worden door leerkrachten in Parnassys gezet. U kunt deze inzien via het Ouderportaal. Parro […]

Juf Doretta (godsdienst juf) laat weten

Uit de godsdienstles. In de Bijbel staat één verhaal over de jeugd van Jezus, de twaalfjarige Jezus in de tempel. Dit verhaal hebben we met elkaar behandeld en de lessen daarna hebben we ook andere verhalen van Jezus gehoord en zijn we daarmee aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld over de vrienden van Jezus, hoe koos […]