Medezeggenschapsraad

De MR van de KJS vindt het belangrijk dat er binnen de school sprake is van een open en heldere communicatie. Dus tussen leerkrachten → kinderen, leerkrachten → ouders, directie → leerkrachten / ouders. Dat er inzicht is in het bereiken van de onderwijskundige doelen zoals de school die zich gesteld heeft, dat de directie er naar streeft het personeel te motiveren deze doelen te halen en dat de directie er alles aan zal doen de veiligheid en gezondheid van de kinderen en de teamleden te waarborgen.

Op dit gedeelte van de site vindt u alle informatie over de MR, de leden, de bevoegdheden en de vergaderingen.

De MR heeft een eigen postvak in de lerarenkamer, hierin kunt u opmerkingen, suggesties en vragen deponeren. De MR is ook per e-mail te bereiken: Mrkjsheerjansdam@gmail.com

U kunt natuurlijk ook een van de MR leden in school of op het schoolplein aanspreken!