De eerste weken van het schooljaar 2019 – 2020

Na de zomervakantie zijn we bij de kleuters begonnen met het thema ‘Het Kleurenmonster’. We hebben geleerd over kleuren en over emoties. We hielpen de kleurenmonsters door opdrachtjes te doen en oefenden zo bijvoorbeeld rijmen, sorteren en tellen. Daarnaast knutselden en tekenden we ook monsters. Ook was er veel aandacht voor hoe we met elkaar omgaan en wanneer je je blij, boos of verdrietig voelt.

Op 30 september zijn de kleuterklassen samen op schoolreis geweest naar De Belhamel. Hier hebben we samen binnen- en buiten kunnen spelen! Ook kregen we nog wat lekkers te eten en te snoepen. Het was een hele leuke dag!

Daarna hadden we nog de opening van de Kinderboekenweek. Het thema was ‘reis mee!’. De kleuters leerden binnen dit thema over Nederland. We verfden Delfts blauwe borden, knutselden molens en groep 2 deed ook een schrijfoefening: de liggende acht, die ze later omtoverden tot een weg! Tussendoor hadden we ook nog het juffenfeest, waarbij we een hele leuke cardiodrum workshop hadden en een pannenkoekenlunch! Als afsluiting van de Kinderboekenweek hadden we een prachtige tentoonstelling, waarbij je door heel de school op bezoek kon in verschillende landen!

Het waren hele gezellige weken en na de herfstvakantie starten we weer met een nieuw thema!

Groetjes, de kleuterjuffen.