Huiswerk

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie in groep 4 (schooljaar 20-21)

Wat een gekke tijd om een stuk over te schrijven. Plotseling kwamen de kinderen thuis te zitten door de tweede lockdown. Er ging veel schoolwerk mee naar huis voor na de kerstvakantie, want we gingen wederom thuisonderwijs geven.

Vanaf dag 1 hebben de kinderen keihard gewerkt en dat is eigenlijk zo geweest tot de schoolopening. De kinderen van groep 4 hebben hun zelfstandigheid thuis ook laten zien. Natuurlijk waren er ook mindere momenten, want blijf constant maar aandachtig te werk gaan terwijl je thuis zit. Thuis heb je toch de leuke dingen om je heen.

De kinderen kregen elke week een challenge en dit pakten veel kinderen dan ook serieus op. De juffen en meesters waren kookfilmpjes gaan opnemen en ook deze werden thuis uitgeprobeerd.

Twee weken voor de voorjaarsvakantie mochten de kinderen eindelijk weer naar school. Natuurlijk wel met verscherpte maatregelen, maar wat is het fijn om weer samen te zijn. Het is toch wel het leukst om weer met je vriendjes en vriendinnetjes te kunnen spelen. De start van school kon niet beter beginnen, want er was harstikke veel sneeuw gevallen.

We hebben de afgelopen periode keihard gewerkt, zowel thuis als de laatste twee weken op school. We gaan nu genieten van een meer dan verdiende voorjaarsvakantie.

Van de herfstvakantie tot de kerstvakantie in groep 4 (schooljaar 20-21)

Wekelijks volgen we Leefstijl lessen. Leefstijl lessen gaan bijvoorbeeld over je gevoelens uiten op een goede manier of hoe je met anderen om kan gaan.

We werken daarbij vaak in onze werkboeken en doen dit ook regelmatig in tweetallen.

Vanaf het begin van dit schooljaar werken we met een dagtaak. De kinderen kunnen zelf kiezen wanneer zij extra instructie willen volgen. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden bij een vaste plek met een eigen wasknijper.

Hierdoor stimuleren we zelfstandigheid en leren de kinderen zelf om hulp te vragen. In groep 4 kunnen de kinderen dit al heel goed!

Meerdere keren per week gebruiken we andere werkvormen bij de lessen. Zo doen we sneeuwballengevechten bij spelling of gaan we naar buiten om actief bezig te zijn met onze doelen.

De afgelopen periode stond natuurlijk ook in het teken van Sinterklaas en kerst. Het is een drukke periode, maar vooral ook erg gezellig. De tijd met elkaar vliegt in deze periode dan ook voorbij. We hebben leuke knutselwerkjes gemaakt en zelfs pietengym gehad van juf Anja.

Nu gaan we genieten van een welverdiende kerstvakantie!

Van de zomervakantie tot de herfstvakantie in groep 4 (schooljaar 20-21)

Voor mijn gevoel zijn we al maanden bezig en dat terwijl we net 7 weken bezig zijn. Wat zijn het toch knappe kinderen in groep 4 en wat leren we al veel. Bij rekenen werken we al met getallen tot 100, bij spelling bestaan onze woorden uit meer letters en bij taal hebben we het over zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en lidwoorden.

De eerste weken staan altijd in het teken van het creëren van een goede groepsdynamiek, maar eigenlijk was dat er al. De kinderen zijn zo ontzettend lief voor elkaar en kunnen goed voor elkaar zorgen. Taak voor dit schooljaar is dan ook om de goede sfeer vast te houden. We zijn veel bezig geweest met samenwerkingsopdrachten, omdat dat de goede groepsdynamiek versterkt en ook omdat we veel van elkaar kunnen leren.

Tijdens het thuiswerken in de coronatijd werkten de kinderen met dagtaken. De dagtaken waren zeer goed bevallen en daarom werken wij nu vast met dagtaken in de klas. Het stimuleert de kinderen om goed te leren plannen en na te denken welke taken zij eerst doen. Ook is het voor de kinderen inzichtelijk wat zij precies gaan leren gedurende de dag.

De kinderen in groep 4 werken dit jaar voor het eerst met laptops. Reuze interessant natuurlijk! Het werken met laptops was ook iets waar de kinderen erg naar uit keken.

In groep 4 begeleiden de kinderen, met de juf, altijd in tweetallen de Engelse les. Heel fijn om extra handen in de klas te hebben die staan te popelen om te helpen!

Samen met de kinderen kijk ik uit naar de volgende periode, maar eerst gaan we genieten van onze welverdiende vakantie!

Van de meivakantie tot de zomervakantie in groep 4.

Na de meivakantie mochten we weer met gehalveerde klassen naar school en werd deels het thuisonderwijs voortgezet.
Na een paar weken, met halve klassen, mochten we gelukkig weer met de hele klas tegelijkertijd naar school.
Het was fijn om thuis te kunnen spelen wanneer we wilden, maar de meeste kinderen vonden het nog fijner om
met elkaar weer op school te zijn.
We hadden genoeg om bij te praten en we moesten al het samenspelen flink inhalen. Het was weer gezellig om
met elkaar te zijn. Toch moesten de kinderen ook flink aan de bak. We pakten alle schoolvakken weer volledig op.
Natuurlijk werd wel alles stapsgewijs aangeboden.
Wat hebben de kinderen van groep 4 toch ontzettend hard gewerkt, ondanks de corona tijd.
Alle kinderen van groep 4 zijn kanjers!
Nu gaan deze kanjers eens flink genieten van hun zomervakantie, om vervolgens weer met een
frisse start te kunnen beginnen in het nieuwe schooljaar.

Van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie in groep 4.

Het onderwijs zag er de afgelopen weken heel anders uit. Door het coronavirus moesten de scholen sluiten.
In redelijk korte tijd is het afstandsonderwijs succesvol gerealiseerd.
Het is met name een succes door de kanjers van groep 4, want wat kunnen zij ook thuis toch hard werken. Zeker ook de ouders hebben dit mede tot een succes gemaakt!

Ook op afstand gaat het contact met de kinderen door. Elke ochtend is de juf tijdens de dagopening te zien en er kan met de juf middels een chat gesproken worden. Eens per week is er een zogenaamd kletspraatje. Tijdens dit kletspraatje wordt er gekletst en spelletjes op afstand met elkaar gespeeld.

De juf ontvangt bijna dagelijks foto’s van de kinderen. Heel fijn om te blijven zien waar de kinderen mee bezig zijn.

De juf was al heel erg trots op de kinderen, maar wat loopt het afstandsonderwijs toch goed. Hierdoor is de juf alleen maar trotser op iedereen geworden!

Van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie in groep 4.

Dit keer hebben we een ander stuk voor de website geschreven. De kinderen hebben namelijk zelf onderwerpen bedacht over wat maakt groep 4 nu precies zo leuk maakt.

We werken sinds kort met de kanjer van de dag. De kinderen kunnen aan het einde van de dag een gouden beker winnen, om die de volgende dag de hele dag op de tafel te laten staan. Wat moeten de kinderen hier zoal voor doen? Ze moeten bijvoorbeeld lief zijn voor anderen, zorgen voor elkaar en goed meedoen met de les. Eigenlijk hebben we alleen maar kanjers in groep 4!

Bij de rekenlessen doen we vaak een balspel. Er wordt een som genoemd en de bal wordt naar iemand in de klas gegooid. Diegene noemt dan het antwoord en ga zo maar door. We kennen al de keersommen van de tafel van 1, 2, 5 en 10. Na de vakantie leren we de tafel van 3 en 4.

De kinderen hebben ook altijd veel zin in de gymlessen van juf Anja. We gymmen 2 keer in de week en elke keer doen we iets anders leuks.

Elke week werken we aan de groeitaak en wat gaat dit toch goed. De kinderen leren om te plannen aan het begin van de week en de planning gedurende de week na te komen.

Na een week hard werken gaan we ook regelmatig naar de grote speeltuin. Het is leuk om met andere speeltoestellen te spelen en om te voetballen op het veldje.

Van de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie in groep 4.

De eerste helft van het schooljaar is voorbij gevlogen. Wat is groep 4 toch een leuke klas!
Wekelijks zijn we bezig om een nog hechtere band met elkaar te vormen door de Leefstijl lessen die we geven. Bij de lessen van Leefstijl komen onderwerpen aanbod als buitensluiten, negeren en op een duidelijke manier communiceren.

De kinderen zijn druk bezig met het oefenen van de tafels. We kennen al de tafel van 1 en 2, maar zijn nu ook al bezig met het oefenen van de tafel van 5. Rekenen wordt steeds wat moeilijker: we oefenen op de getallenlijn sommen t/m 100. De lessen bieden we vaak met een actieve instructie of verwerking aan, zodat de kinderen even lekker kunnen bewegen.

Na de herfstvakantie zijn we begonnen met het lezen in maatjes met groep 6. Dit gaat heel goed en is vooral erg leuk. De kinderen van groep 6 kunnen ons goed helpen om beter te kunnen lezen.

Naast al het harde werken is er bovenal altijd tijd voor plezier en ontspanning. De kinderen kijken altijd erg uit naar de muzieklessen die worden gegeven. Ze kunnen al heel goed in canon zingen.

De eerste weken van het schooljaar 2019-2020

De afgelopen weken heeft de nadruk erg gelegen op de Gouden weken. In deze weken vormt de groep zich als een nog hechtere groep dan voorheen. Tijdens de Gouden weken zijn we vooral bezig met gezamenlijke activiteiten door bijvoorbeeld gesprekken met elkaar te voeren, elkaars grenzen te leren kennen en spellen te spelen. Hier blijven we de komende weken uiteraard nog meer aan werken.

De eerste weken van het nieuwe jaar hebben de kinderen al ontzettend veel geleerd. Zo zijn wij bezig met het leren van zelfstandig naamwoorden, lidwoorden, werkwoorden, samenstellingen en bijvoeglijk naamwoorden. Ook gaan de woorden die we schrijven uit steeds meer letters bestaan en worden de rekensommen moeilijker.

Tussen de lessen door is er altijd tijd voor ontspanning. Deze ontspanning kan bijvoorbeeld bestaan uit even bewegen of een memoryspel op het digitale schoolbord.