Welkom op het website gedeelte van Victor de Verkenner!

Victor is een groep voor peuters die bij ons op school ingeschreven staan.

De toekomstige leerlingen mogen vanaf het moment dat zij 3 jaar en ongeveer zes maanden zijn, elke maandagmiddag bij ons op school komen spelen.

In de groep worden veel spelletjes gedaan, er wordt buiten gespeeld en kennis gemaakt met schoolse routines.

Victor is een aanvullend programma op de peuterspeelzaal, geen vervangende activiteit.