• groep 3 met juf Yvette en juf Jolien

  • groep 3 met juf Brenda

Van de meivakantie tot de zomervakantie in groep 3 (schooljaar 21-22)

Taal
Wat is het toch mooi om de progressie van de groep 3 leerlingen te zien. In een korte tijd maken zij zo’n enorme ontwikkeling door. Van het kunnen lezen van eenvoudige, klankzuivere woorden aan het begin van het school tot het lezen van Avi eind groep 3 of zelf groep 4 niveau leesboekjes. Iedere dag werken we hard aan technisch lezen en spelling, daaraan is de afgelopen tijd ook oefenen met begrijpend lezen toegevoegd. Begrijpen wat we gelezen hebben en de vragen over een tekst correct beantwoorden.

Lezen
Lezen is een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma en dan vooral ook lezen met plezier. Iedere dag wordt er gelezen, in boekjes uit de lesmethode, in zelf gekozen boeken of zelfs al boeken uit de bibliotheek. Regelmatig wordt er gelezen met de leerlingen uit groep 8, een moment om naar uit te kijken. Op deze speciale leesmuur worden meningen over de boeken geplaatst. Hoe leuk is het om te zien dat een boek heel populair is bij de leerlingen. Die wil je dan zelf ook lezen!

Rekenen
De leerlingen rekenen in deze fase van het schooljaar al met getallen tot en met 50. Maken grote sprongen en kleine hupjes op de getallenlijn en koppelen daar sommen aan vast. De leerlingen weten alles over tweelingen sommen (8 + 8) en bijna tweelingsommen (7 + 8 of 8 + 9). De leerlingen weten ook dat bijvoorbeeld 7+ 8 hetzelfde is als 8 + 7. Iedere dag rekenen we en gebruiken daarbij vooral materialen om het nog concreter te maken.

Gym
Twee keer per week gymmen de leerlingen onder leiding van juf Anja. En iedere keer staat er wat leuks op het programma, van kennismaken met handbal tot een spannend James Bond spel. De afgelopen weken had juf Anja assistentie van meester Kjeld, de kinderen waren dol op zijn lessen.

Creativiteit
Iedere week is er tijd voor creativiteit. Knutselen, tekenen, plakken, knippen, verven, kleien of papier-maché. Creatieve werken worden ook gecombineerd met andere vakken. We hebben deze periode leuke lammetjes gemaakt met crêpepapier en een kriebelbeestje (torretjes, lieveheersbeestjes, spinnetjes) vergroot nagetekend onder een vergrootglas. Uiteraard hebben we ook prachtige werkjes gemaakt voor Moeder- en Vaderdag.

Techniek
Periodiek krijgen de kinderen lessen techniek van meester Jasper. Spelenderwijs meer leren over techniek, hoe iets werkt of knutselen met andere materialen. De les over kleine robots was zo leerzaam en zo leuk. Zelf een robot een instructie geven die ook nog goed uitgevoerd wordt… fantastisch.

Engels
Wat spreken de leerlingen al goed Engels. Ze kunnen veel woorden benoemen en kleine zinnetjes maken over de lente, de zomer en het lichaam. De juf praat dan ook zoveel mogelijk Engels tijdens deze lessen.

Activiteiten
De KJS heeft een eigen moestuin. In de klas hebben we zaadjes geplant en laten groeien tot plantjes, die we vervolgens weer in de moestuin hebben geplant. Daarnaast hebben de kinderen geholpen met het onderhoud aan de moestuin: onkruid weghalen, perkjes aanleggen, grond wieden en paden aanleggen. Met je handen bezig zijn en leren tegelijkertijd.

Er was ook een speciale theatervoorstelling voor de groepen 1, 2 en 3. De kinderen hebben gedanst en meegezongen met de liedjes van Fladder en Regenboog,

Vanuit de leerlingenraad kwam het initiatief een gezonde lunch te organiseren. De kinderen hebben allemaal iets gezonds en lekkers meegenomen voor de lunch. Wat een prachtig buffet was er gemaakt en alles ging schoon op!

De kinderen hebben onlangs kennis gemaakt met hun leerkrachten van het volgende jaar, tijdens de doorschuifmorgen. Alvast een morgen les krijgen in groep 4, wennen aan het nieuwe lokaal en de nieuwe leerkracht.

Onlangs hebben we het jaarlijkse pleinfeest weer mogen vieren. Een mooie afsluiting van het schooljaar waar de leerlingen samen met hun familie op het schoolplein leuke spellen kunnen spelen, iets lekkers kunnen eten of drinken. De kinderen van groep 3 hebben ook genoten van de musical van groep 8. Wat een prachtige voorstelling!

Nu lekker genieten van de zomervakantie!

Juf Marjolein en juf Astrid

Van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie in groep 3 (schooljaar 21-22)

Taal
Nu dat alle letters (korte klinkers, lange klinkers, medeklinkers en tweetekenklanken) zijn aangeleerd is er in deze periode aandacht voor nog meer lettercombinaties. We leren over de /ng/, /nk/, /sch/, /aai/, /ooi/ en /oei/. De kinderen kunnen nu ook langere woorden maken, door twee bekende woorden te combineren, bijv. tuin en man wordt tuinman of fiets en bel wordt fietsbel. Daarnaast zijn er woorden waarbij een korte klinker schrijven, maar een lange klank moeten uitspreken, bijv. vla of nu of zo. En nieuwe woorden waarvan de eindklank niet hetzelfde is als we schrijven, bijv. aarde. Je schrijft een /e/ aan het einde maar eigenlijk spreken we een zacht /u/ klank uit. Veel nieuwe letterclusters en woorden. Ook bij taal zetten we heel vaak beweging in om te leren, zeker wanneer het mooi weer is.

Lezen
Lezen is een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma en dan vooral ook lezen met plezier. Iedere dag wordt er gelezen, in boekjes uit de lesmethode, in zelf gekozen boeken of zelfs al boeken uit de bibliotheek. Regelmatig wordt er gelezen met de leerlingen uit groep 8, een moment om naar uit te kijken. Op deze speciale leesmuur worden meningen over de boeken geplaatst. Hoe leuk is het om te zien dat een boek heel populair is bij de leerlingen. Die wil je dan zelf ook lezen! Ook toneellezen staat op de agenda, samen lezen en je kunnen inleven in een rol. Zo wordt samenlezen nog leuker.

Rekenen
In deze weken werken we nog hard aan het splitsen van getallen onder de 20, op weg naar het verkort rekenen met optel- en aftreksommen tot 20. De verliefde harten en tweelingsommen beheersen de leerlingen nu goed. We oefenen nu ook met getallen tot en met de 50. De kinderen leren vooral ook rekenen door te doen, sommen maken door te sjoelen, sommen oplossen. Bewegend leren heeft een hele positieve uitwerken op leren.

Gym
Twee keer per week gymmen de leerlingen onder leiding van juf Anja. En iedere keer staat er wat leuks op het programma. Sporten met ballen, klimmen, klauteren en/ of over een parcours heen manoeuvreren.

Creativiteit
Iedere week is er tijd voor creativiteit. Knutselen, tekenen, plakken, knippen, verven, kleien of papier-maché. Creatieve werken worden ook gecombineerd met andere vakken. We hebben gelezen en geknutseld over planeten. Iedere week is er ook tijd voor muziek en/ of zingen. We zijn nu druk aan het oefenen met het speciale lied voor de Koningsspelen. We hebben ook kikkerdril in de klas, die we snel zien groeien van dril naar echte kikkervisjes. Uiteraard zetten we de kikkervisje op een gegeven moment weer terug in de sloot voor verdere groei. Een mooie ervaring hoe dingen groeien en bloeien.

Techniek
Periodiek krijgen de kinderen lessen techniek van meester Jasper. Spelenderwijs meer leren over techniek, hoe iets werkt of knutselen met andere materialen.

Engels
Een taal die we iedere dag horen op de radio, tv of in games. Kinderen groeien op met Engels en is niet weg te denken uit ons leven. Iedere week praten we in het Engels over leuke onderwerpen zoals de lente, school, kleding, familie of wilde dieren. Uiteraard oefenen we met het Engels in verschillende werkvormen.

Activiteiten
In deze periode hebben we de jaarlijkse verjaardag gevierd van alle juffen en meester, wat een gezellig feestje was. De schoolreis naar Duinrell en de paasbrunch waren ook een groot succes. Tijdens de tennis clinic hebben we kennis gemaakt met deze leuke sport.

Van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie in groep 3 (schooljaar 21-22)

Taal

Voor kerst hebben de kinderen al alle letters en twee-tekenklanken aangeleerd. Dat werd gevierd met een super tof letterfeest. Een feestje met een heus letterdiploma en spellen om dit te vieren. Vervolgens wat het tijd om woorden aan elkaar te plakken, fiets en bel wordt fietsbel of hout en zaag wordt een houtzaag. Of woorden die beginnen of eindigen met twee medeklinkers, bijv. fiets of bril en spin. Leren lezen gaat ook heel goed terwijl de kinderen bewegen, woorden lezen . Een mooie combinatie.

Lezen

Lezen is een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma en dan vooral ook lezen met plezier. Iedere dag wordt er gelezen, in boekjes uit de lesmethode, in zelf gekozen boeken of zelfs al boeken uit de bibliotheek. Naast met plezier zelf lezen, wordt er iedere dag voorgelezen. Rondom de nationale voorleesdagen heeft het KJS team de masked-reader geïntroduceerd. Raden wie de verklede juf of meester is, die een stukje voorleest. Spannend en heel leuk.

Rekenen

In deze weken staan het splitsen van getallen onder de 10 en later onder de 20 centraal, samen met de verliefde harten. Getallen goed kunnen splitsen is de opmaat naar verkort rekenen met optel- en aftreksommen ook tot 10 en 20. De verliefde harten zijn getallen die samen 10 maken, dus 4 en 6 zijn verliefd of 2 en 8. De kinderen leren vooral ook rekenen door te doen, sommen maken door te sjoelen, sommen oplossen

Gym

Twee keer per week gymmen de leerlingen onder leiding van juf Anja. En iedere keer staat er wat leuks op het programma. Sporten met ballen, klimmen, klauteren en/ of over een parcours heen manoeuvreren.

Creativiteit

Iedere week is er tijd voor creativiteit. Knutselen, tekenen, plakken, knippen, verven, kleien of papier-maché. Creatieve werken worden ook gecombineerd met andere vakken. De letter /ui/ leren, het woord ‘uil’ schrijven een mooie sneeuwuil tekenen met speciale kleurpotloden. Iedere week is er ook tijd voor muziek en/ of zingen. Zelfs les djembé spelen stond op het programma.

Techniek

Periodiek krijgen de kinderen lessen techniek van meester Jasper. Spelenderwijs meer leren over techniek, hoe iets werkt of knutselen met andere materialen.

Engels

Een taal die we iedere dag horen op de radio, tv of in games. Kinderen groeien op met Engels en is niet weg te denken uit ons leven. Iedere week praten we in het Engels over leuke onderwerpen zoals de winter, school, kleding, familie of wilde dieren. Uiteraard oefenen we met het Engels in verschillende werkvormen.

Nu is het tijd om lekker te genieten van de voorjaarsvakantie!

Juf Marjolein en juf Astrid

Van de herfstvakantie tot de kerstvakantie in groep 3 (schooljaar 21-22)

Onze groep 3 kinderen zijn echte toppers! Ze werken bijzonder hard aan taal, rekenen en ook schrijven. Zo kennen zij bijna alle letters en klanken al en ze kunnen al goed de woordjes zoals feest, leuk en vlam lezen.
Tijdens de rekenlessen kunnen we de bussommen met een rekenrekje uitrekenen. Ook zijn we bezig met de splitssommen. We hebben pas met geld leren rekenen en nu kunnen de kinderen gepast betalen met 1 en 2 euromunten en briefjes van 5 en 10.

Tijdens de techniekles hebben we gekeken hoe een kompas werkt. We hebben een kompas gemaakt met een paperclip, magneet, een bakje water en een stukje aluminiumfolie.


We hebben djembé les gehad.
We mochten verschillende ritmes trommelen en dat was echt super leuk!

Sinterklaas is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Ieder jaar is het spannend. Dit jaar was het spannend of de pakjeskamer open ging. We hebben de paardenpiet geholpen om Ozosnel terug te vinden. Gelukkig had de Sint even tijd en we konden hem ontmoeten in het speellokaal. Er was een cadeautje voor ieder kind, dat ze konden uitkiezen in de schatkamer. In de middag lekker dansen, want er was een discopiet.

De kerstviering werd dit jaar aangepast, omdat de school eerder moest sluiten. Toch hebben we er een gezellig feest van gemaakt. Donderdag hebben we mooie kerstversiering gemaakt. En vrijdag hebben we leuke spelletjes gespeeld en met elkaar gegeten.

Fijne vakantie!!
Juf Astrid en juf Marjolein

Van de zomervakantie tot de herfstvakantie in groep 3 (schooljaar 21-22)

Start van het schoojaar
Naar groep 3 gaan is spannend. De kinderen zijn nu echt groep ‘drieërs’ en gaan echt leren lezen en rekenen. Op de eerste dag leren ze direct hun eerste woordje… ‘ik’.

Taal- en rekenlessen
Iedere dag zijn we bezig met taal. Nieuwe letters aanleren, woorden daarbij maken, letters leren schrijven. Wat gaat dat goed met de kinderen, ze kennen al zoveel letters: /i/ /k/ /m/ /s/ /v/ /aa/ /r/ /p/ /n/ /ee/ /oo/ /e/ /t/ en de /b/. Maar ook knutselen in het teken van taal vinden de kinderen erg leuk en is ook nog eens leerzaam.

Iedere dag wordt er hard gewerkt aan rekenen. En wat gaat dat snel met de kinderen. Ze kunnen een mooie getallenlijn tot en met 12 maken, rekenen met bussommen (erbij en eraf) en getallen tot en met 12 splitsen in twee delen.

Rekenen en taal doen we niet alleen in de klas, vaak zijn we buiten te vinden met deze lessen. Bewegend leren.

Gymmen in de grote gymzaal
Bewegen is belangrijk voor ons allemaal. Vanaf groep 3 gymmen de kinderen in de grote gymzaal met juf Anja. Leuke spellen en opdrachten waarbij de kinderen vooral fysiek aan de slag zijn.

Techniek
Niet alleen met je hoofd werken, maar ook met je handen. Heel belangrijk, meester Jasper geeft de kinderen technieklessen. Kriebelbeestjes maken met kroonsteentjes of bijvoorbeeld je eigen tekening figuurzagen.

Planbord
Het planbord is een vast onderdeel van het lesprogramma. Zelf een keuze maken voor een taak die dag. Kaartje ophangen op het bord en dan aan de slag. Iedere dag een andere keuze, iedere dag een andere zelfgekozen taak.

Kinderboekenweek
Werken met het thema ‘Worden wat je wil’. Iedere dag aandacht voor beroepen en wat je zelf zou willen, in de taallessen, in de rekenlessen maar vooral ook knutselen en dansen op het themalied. Uitspringers zijn dat de wijkagent van Heerjansdam in de klas langs kwam en de fantastische tentoonstelling als afsluiter. De kinderen lieten vooral hun ouders zien wat we gedaan hebben, want dat mocht gelukkig weer.

Van de meivakantie tot de zomervakantie in groep 3 (schooljaar 20-21)

volgt

Van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie in groep 3 (schooljaar 20-21)

Na de voorjaarsvakantie mochten we weer naar school. Wat fijn om elkaar weer te zien! We hebben deze weken heel hard gewerkt. We kunnen nu al woorden lezen met twee lettergrepen, woorden die eindigen op je, tje of pje zoals boompje, huisje en ook woorden die eindigen op “lijk” of “ig” zoals heerlijk en aardig. Ook leren we niet alleen in de klas, maar ook buiten.

Tijdens de paasviering is de paashaas langs geweest en heeft eieren verstopt op het schoolplein. Wat kunnen de kinderen van groep 3 goed zoeken!
Daarna konden we heerlijk genieten van een lekkere paaslunch.

We hebben met onze eigen klas Koningsdag gevierd. In de gymzaal met juf Anja, die een leuke hindernisbaan had gemaakt.
We hebben op het plein leuke spelletjes gespeeld, die echt bij Koningsdag horen. Kortom, het was echt een feestje.

Natuurlijk gingen de technieklessen ook door. Meester Jasper was op het bord te zien en wij volgden de les in de klas. We hebben geleerd hoe computers denken en ontdekt wat stevige constructies zijn.

Van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie in groep 3 (schooljaar 20-21)

De afgelopen periode hebben we online les gegeven, dat was voor groep 3 wel even wennen. Een instructie, spelletje via de computer is toch anders dan in de klas. Natuurlijk hebben we naast de hoofdvakken ook online geknutseld of getekend. We hebben bijna elke dag challenge gegeven, bijvoorbeeld: bouw een zo hoog mogelijke toren, maak buiten een foto van een dier of doe alles in 1 kleur, waarbij de kinderen zichzelf in 1 kleur moesten kleden, iets moesten eten en iets moesten doen in één kleur. Dit vonden de meeste kinderen leuke dingen om te doen. We vonden het erg fijn om te zien dat de ouders en opa’s en oma’s meehielpen om de kinderen te helpen bij de opdrachten.


Elk jaar vieren we als alle letters zijn geleerd een letterfeest. Helaas kon dit niet op school, daarom zijn wij, de juffen bij alle leerlingen met de fiets langsgereden. De kinderen kregen niet alleen een diploma, maar ook een medaille, een knutselpakket om een feestelijke muts te maken en natuurlijk iets lekkers. We sloten het feestje af met een bingo en iedereen heeft gewonnen 🙂


Nu zijn we weer twee weken in de klas en wat is het fijn dat we weer samen kunnen leren en spelen. Wat hebben we elkaar gemist.

Van de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie in groep 3 (schooljaar 20-21)

Onze groep 3 kinderen zijn echte kanjers! Ze werken bijzonder hard aan taal, rekenen en ook schrijven. Zo kennen zij bijna alle letters van het alfabet al, kunnen rekenen met getallen t/m 20 en leren de letters en cijfers goed schrijven. Lezen doen we iedere dag op verschillende manieren. De kinderen kunnen nu al zelf een boekje lezen en lezen met hun leesmaatje. Iedere week maken we tijd voor muziek, Engels, knutselen, tekenen en leefstijl (een sociaal emotioneel programma).

Grej of the day
Nieuw na de herfstvakantie is de Grej of the Day. De kinderen vertellen de ene dag thuis een raadsel en bespreken samen met de familie wat het antwoord kan zijn. De andere dag is er 10 minuten les over dit onderwerp, waarin we altijd iets vertellen wat een ‘WOW’ oproept. Zo hebben we al verteld over bananen, paddenstoelen en de maan.

Sinterklaas
Sinterklaas is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Ieder jaar is het spannend of de Sint weer langskomt. Dit jaar werkte hij met zijn Pieten vooral vanuit huis. Dus wij hadden een rechtstreekse online verbinding met Sinterklaas op ons grote digibord. En wat wist hij weer veel over de kinderen en de juffen te vertellen. Er was een cadeautje voor ieder kind, welke zij zelf konden uitkiezen uit de schatkamer van Sint op school.

Kerst
Dit jaar een bijzondere maar vooral ook een korte kerstperiode. De kinderen hebben wel veel geknutseld; een kerstbal, kerstboom, kerstster en een kerstschilderij. We hopen dat deze knutselwerkjes een mooie plek thuis hebben gekregen. De kinderen hebben ook een kerstkaarten gekleurd, die bij ouderen in Heerjansdam zijn bezorgd. Uiteraard mocht de kerstdisco niet ontbreken en wat hebben ze gedanst onze kids. Op de valreep hebben we ook nog een kerst-taal-speurtocht uitgezet.

Iedereen een fijne kerstvakantie toegewenst!

Groetjes van groep 3!

Van de zomervakantie tot de herfstvakantie in groep 3 (schooljaar 20-21)

Groep 3

Op maandag 31 augustus was het zover, na de zomervakantie weer naar school. Spannend voor iedereen, de leerlingen gaan naar groep 3 en de leerkrachten staan te popelen om de kinderen te ontmoeten. Met de start 26 lieve en enthousiaste kinderen die willen leren lezen, rekenen en schrijven. Wat is er hard gewerkt de afgelopen weken en wat hebben we leuke activiteiten met elkaar gedaan. Kijkt u mee?

Iedereen is aanwezig op de eerste dag! Door corona kunnen ouders, grootouders, familieleden en/ of verzorgers niet persoonlijk de klas in. Daarom laten wij iedere dag in Parro zien dat de kinderen er zijn en dat we weer begonnen zijn. Op de eerste dag ook direct gym in de grote zaal, tikkertje en judo-stoei-oefeningen op de grote mat. Uiteraard hebben de kinderen ook hun verhalen over zomervakantie verteld.

Iedere dag onder het genot van het pauzehapje wordt er voorgelezen in de klas.

En als het dan mooi weer is, wordt er natuurlijk buiten gegymd. Juf Anja en de kinderen genieten van het sporten buiten. Maar wat wordt er ook hard gewerkt wanneer we binnen zijn. Rekenen, taal, schrijven, knutselen, tekenen, leefstijl en noem maar op. Wat rijmt er op kip…. precies wip!

De kinderen van groep 8 gaan op schoolkamp, we gaan hen natuurlijk met z’n allen feestelijk uitzwaaien. Daarna uitleg van juf Karin over onze mooie bibliotheek, waar de boekjes voor groep 3 liggen en hoe je een boekje kunt kiezen. Belangrijk want lezen is fijn!

De kinderen leren iedere week nieuwe letters. Die moeten natuurlijk ook geoefend worden. Hoe leuk is het om die letters op het schoolplein te schrijven met krijt. Lekker buiten en toch leren.

Meester Thorsten heeft in september de muzieklessen verzorgd. Met elkaar instrumenten bespelen, ritmespelletjes spelen, hoge noten, lage noten en lekker zingen! Een heerlijk uurtje muziek.

Een keer per maand gaan de kinderen echt klussen, in de klusklas. Meester Jasper laat zien hoe je een hamer en spijker gebruikt, uiteraard zonder op je vingers te timmeren.

Het planbord is een vast onderdeel van het lesprogramma. Zelf een keuze maken voor een taak die dag. Kaartje ophangen op het bord en dan aan de slag. Iedere dag een andere keuze, iedere dag een andere zelfgekozen taak.

De klas wordt iedere week weer wat mooier met de werkjes die de kinderen gemaakt hebben.

Kinderboekenweek is ieder jaar een vast thema. Dit jaar gaat het over ‘En toen?’ Geschiedenis dus. Op de eerste dag een leuke boekenruilbeurs. Iedereen neemt een boek van thuis mee en deze ruilen voor een ander boek. Een groot succes, zo hebben alle kinderen weer een nieuw boek thuis. De kinderen werken in deze periode over Ridders en Jonkvrouwen. Er wordt getekend en gekleurd, schilden gemaakt, voorgelezen over de ridders en prinsessen en echte kastelen geknutseld.