Verslag MR vergadering 15-9-2022

We heten Eva Meijer hartelijk welkom. Zij heeft de plaats ingenomen…

Verslag leerlingenraad 13-09-22

Er is weer een nieuwe lichting kinderen die graag wil meedenken…

Veilig naar school

Wij willen ouders vragen om zich bewust te zijn van hun parkeergedrag.…

Kinderboekenweek 2022

Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek 2022 met…

Week tegen het pesten

Van 26 september t/m 30 september is de ‘week tegen pesten’. In…

Intern vertrouwenspersonen

In de week van 26 september zullen wij ons in alle klassen voorstellen…

Welkom

Wat fijn om na een warme zomer iedereen weer te mogen verwelkomen…

Bereikbaarheid school/leerkrachten

Mocht u vragen, mededelingen of opmerkingen hebben dan zijn wij…

Info-avond en oudervertelgesprekken

In de week van 12 september starten de oudervertelgesprekken.…

Privacyvoorkeuren in Parro

In verband met de AVG (privacy-wetgeving) hebben wij ieder schooljaar…