Schoolmaatschappelijk werk

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Tessa Griffioen en ik ben de schoolmaatschappelijk werker op Koningin Julianaschool. Schoolmaatschappelijk werk is onderdeel van het Vivera Sociaal Wijkteam.

U kunt met de meest uiteenlopende vragen voor uw kind bij mij terecht. U kunt via school (interne begeleider) een afspraak met mij maken. Schoolmaatschappelijk werk kan ondersteuning bieden bij de volgende onderwerpen:

–              Zelfvertrouwen vergroten

–              Zelfbeeld positief beïnvloeden

–              Omgaan met emoties/gevoelens

–              Omgaan met (hoog)gevoeligheid

–              Faalangst

–              Opkomen voor jezelf

–              Sociale vaardigheden aanleren

–              Vriendschappen, eenzaamheid

–              Omgaan met plagen/pesten

–              Lichte opvoedvragen

–              Helpen bij verwerking scheiding ouders (kind gerelateerd)

–              Ouders toe leiden naar hulp

–              Oog hebben voor, begeleiden en steunen van ‘Jonge mantelzorgers’

–              Begeleiden en steunen bij life-events (los van veiligheid)

Naast één op één ondersteuning biedt schoolmaatschappelijk werk ook regelmatig verschillende groepstrainingen aan. Hierbij kunt u denken aan: sociale vaardigheidstraining, Rots en Water, faalangst-reductie training en een praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders.

Met vriendelijke groet, Tessa Griffioen