Groepen van de  KJS

Schooljaar 2023-2024 hebben we op onze school 8 groepen.

Twee kleutergroepen waar de kinderen van de groepen 1 en 2 bij elkaar zitten.

Groep 1-2 A start met 18 leerlingen, het is gebruikelijk dat er meer leerlingen instromen gedurende het schooljaar (als kinderen 4 jaar worden).

Groep 1-2 B start met 19 leerlingen. Ook deze groep zal in de loop van het schooljaar groeien qua leerlingaantal.

Een groep 3 met 30 leerlingen

Een groep 4 met 22 leerlingen

Een groep 5 met 26 leerlingen

Een groep 6 met 24 leerlingen

Een groep 7 met 21 leerlingen

Een groep 8 met 28 leerlingen