Kom verder!

We dragen een warm hart toe aan iedereen die bij onze school betrokken is. We hebben aandacht voor onze leerlingen, hun ouders, onze teamleden en onze omgeving.

Toekomstgericht leren

We bereiden onze leerlingen voor op wat van hen verwacht wordt in de 21e eeuw. Tegelijkertijd realiseren we ons dat die verwachtingen morgen anders kunnen zijn.

Jezelf zijn

Ieder kind heeft unieke eigenschappen en talenten. Het is onze taak om die eigenheid te herkennen, erkennen, stimuleren en verder te ontwikkelen.

Houvast bieden

Kinderen en ouders weten bij ons waar ze aan toe zijn. Dat moet ook, om in een sfeer van openheid doelgericht te kunnen werken.

Met en voor elkaar

Op onze school delen we de verantwoordelijkheid. Ook als het om een veilige leeromgeving gaat waarin iedereen zichzelf mag zijn.

Samen staan we sterk!