Hanteren van een wachtlijst

In verband met de vele aanmeldingen zijn wij genoodzaakt om te gaan werken met een wachtlijst. Dit geldt voor nieuwe aanmeldingen. Voor ouders die hun kind op het moment van schrijven (13-02-2024) al hebben aangemeld geldt dat hun kind een plek krijgt.

We streven ernaar om een maximum aantal leerlingen van 28 te hanteren in een groep. Dit in verband met de beschikbare ruimte in de school. Als een groep vol is, dan kunnen we leerlingen op een wachtlijst plaatsen. Zodra er een plek vrij komt nemen wij direct contact met u op. Op dit moment is er een wachtlijst voor de volgende groepen in schooljaar ’24-‘25:

Groep 1/2 (Vanaf augustus ’25 is er weer ruimte voor instroom in groep 1)

Groep 3

Groep 4

Bij het aannemen van nieuwe leerlingen werken wij met voorrangsregels:

Voorrangsregel 1

Heeft u al één of meerdere kinderen op onze school? Broertjes en zusjes kunnen dan met voorrang geplaatst worden.

Voorrangsregel 2

Bent u woonachtig in Heerjansdam dan krijgt u voorrang.