Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders en een aantal afgevaardigde leerkrachten, die zich op verschillende manieren willen inzetten voor de school. Zo helpen zij o.a. mee om alle extra activiteiten van de school zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Denkt u hierbij aan de sint- en kerstviering, sport- en speldagen, paasontbijt, juffen- en pleinfeest. Om dit te bereiken werkt de OR nauw samen met het team van de school, gaan zij verantwoord om met de ouderbijdrage en vinden er vergaderingen plaats waarin de organisatie van bovengenoemde activiteiten wordt besproken.

Wanneer u zich als ouder/verzorger betrokken voelt bij de school van uw kind en bereid bent om een aantal keer per jaar tijd vrij te maken, dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter van de ouderraad.

Het bankrekeningnummer OR is NL89 INGB 0002 9053 14

Het e-mailadres: ouderraadkjs@outlook.com

Leden

De leden van de ouderraad zijn:

Marjolein Swinkels (voorzitter)
Daphne Souren
Annemarie Wansink
Annerieke Luijendijk
Wendy de Bruyne
Frances Robbemond
Mieke Elshof
Gardy Laurijssen
Annemiek de Gelder

Namens het onderwijzend personeel

Ingrid Brummelink
Marleen den Otter

Vrijwilligers

De Ouderraad is een groep vrijwilligers die verantwoord omgaat met de ouderbijdrage en de activiteiten ondersteunt die gedurende een schooljaar op onze basisschool plaats vinden. Ongeveer 6x per schooljaar wordt er vergaderd.

Financiën

Financieel worden de activiteiten gedekt vanuit de ouderbijdrage. Wij hopen natuurlijk dat iedere ouder de ouderbijdrage betaalt zodat alle kinderen volop kunnen genieten van de activiteiten.

Vragen en/of ideeën?

Heeft u een vraag voor de ouderraad of heeft u misschien een leuk idee? U kunt één van ons altijd aanspreken op het schoolplein.