Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders en een afgevaardigde leerkracht, die zich op verschillende manieren willen inzetten voor de school. Zo helpen zij o.a. mee om alle extra activiteiten van de school zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Denkt u hierbij aan de sint- en kerstviering, sport- en speldagen, paasontbijt, juffen- en pleinfeest. Om dit te bereiken werkt de OR nauw samen met het team van de school, gaan zij verantwoord om met de ouderbijdrage en vinden er vergaderingen plaats waarin de organisatie van bovengenoemde activiteiten wordt besproken.

Wanneer u zich als ouder/verzorger betrokken voelt bij de school van uw kind en bereid bent om een aantal keer per jaar tijd vrij te maken, dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter van de ouderraad.

Notulen

Binnenkort kunt u hier de notulen van de OR-vergaderingen downloaden.

Leden

De leden van de ouderraad zijn:

 

Voorzitter                        :        Sander Schouwen

Penningmeester/secretaris  :        Marion van Beek

Penningmeester/secretaris  :        Wendy Scheepers

Leden

Danielle de Graaff

Danielle Bosch

Marjolein Swinkels

Romee Poot

Karin Monshouwer

Nelleke van de Put

Annemarie Wansink

Roanna van der Valk

Namens het onderwijzend personeel

Brenda Schoor

Anouk Eldering

Vrijwilligers

De Ouderraad is een groep vrijwilligers die verantwoord omgaat met de ouderbijdrage en de activiteiten ondersteunt die gedurende een schooljaar op onze basisschool plaats vinden. Ongeveer 6x per schooljaar wordt er vergaderd.

Financiën

Financieel worden de activiteiten gedekt vanuit de ouderbijdrage. Wij hopen natuurlijk dat iedere ouder de ouderbijdrage betaalt zodat alle kinderen volop kunnen genieten van de activiteiten.

Vragen en/of ideeën?

Heeft u een vraag voor de ouderraad of heeft u misschien een leuk idee? U kunt één van ons altijd aanspreken op het schoolplein.