Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders en een afgevaardigde leerkracht, die zich op verschillende manieren willen inzetten voor de school. Zo helpen zij o.a. mee om alle extra activiteiten van de school zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Denkt u hierbij aan de sint- en kerstviering, sport- en speldagen, paasontbijt, juffen- en pleinfeest. Om dit te bereiken werkt de OR nauw samen met het team van de school, gaan zij verantwoord om met de ouderbijdrage en vinden er vergaderingen plaats waarin de organisatie van bovengenoemde activiteiten wordt besproken.

Wanneer u zich als ouder/verzorger betrokken voelt bij de school van uw kind en bereid bent om een aantal keer per jaar tijd vrij te maken, dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter van de ouderraad.

Het bankrekeningnummer OR is NL89 INGB 0002 9053 14

Het e-mailadres: ouderraadkjs@outlook.com

Notulen

Binnenkort kunt u hier de notulen van de OR-vergaderingen downloaden.

Leden

De leden van de ouderraad zijn:

 

Voorzitter                                 :        Marjolein Swinkels

Penningmeester/secretaris  :        Marion van Beek

Leden

Nelleke van de Put
Daniëlle de Graaff
Wendy Scheepers
Romee Poot
Roanna van der Valk
Sandra Steenks
Annerieke Luijendijk
Karin Monshouwer
Annemarie Wansink

Namens het onderwijzend personeel

Brenda Schoor
Yvette Hams

Vrijwilligers

De Ouderraad is een groep vrijwilligers die verantwoord omgaat met de ouderbijdrage en de activiteiten ondersteunt die gedurende een schooljaar op onze basisschool plaats vinden. Ongeveer 6x per schooljaar wordt er vergaderd.

Financiën

Financieel worden de activiteiten gedekt vanuit de ouderbijdrage. Wij hopen natuurlijk dat iedere ouder de ouderbijdrage betaalt zodat alle kinderen volop kunnen genieten van de activiteiten.

Vragen en/of ideeën?

Heeft u een vraag voor de ouderraad of heeft u misschien een leuk idee? U kunt één van ons altijd aanspreken op het schoolplein.