Klimaatbeheersing

In eerdere berichtgeving lieten wij u weten dat schooldirectie en bestuur in gesprek zijn over de mogelijkheden van beheersing van het binnenklimaat. Zoals het er nu naar uitziet zal deze zomer een start gemaakt worden met de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn.