OR zoekt een nieuw lid

De OuderRaad (OR) van onze school is op zoek naar een nieuw lid.

De OR komt een paar keer per schooljaar bij elkaar voor een vergadering. Daarnaast zitten de leden in een voorbereidingsgroepje van feesten die er op school gevierd worden. En de OR leden zijn als dit voor hen mogelijk is op de feesten aanwezig om te helpen op school.

Het is een taak voor ouders die van een boel gezelligheid houden en betrokken willen zijn bij school.

 

Mensen die graag lid willen worden van de OR kunnen dit aangeven bij de leerkracht van hun kind. Bij voorkeur door op een papiertje naam en telefoonnummer te noteren.  De leerkracht zal de aanmelding doorgeven aan de OR.

 

De huidige voorzitter van de OR: Sander Schouwen, heeft aangegeven te stoppen met zijn voorzitterschap aan het einde van dit schooljaar. Sander heeft zich veel ingezet voor de OR, het is dan ook erg jammer dat hij zijn taak neerlegt. Maar een taak als voorzitter vraagt de nodige tijd en energie investering, dus zijn keuze om te stoppen is begrijpelijk.

Binnen de OR wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter voor volgend schooljaar. Mocht geen OR lid deze taak ambiëren, dan wordt er gezocht aan een ouder buiten de OR die voorzitter van de OR wil worden.