Week van het openbaar onderwijs 18-22 maart

Onze school is een openbare school.

Dit betekent dat op onze school de volgende openbaar onderwijs kernwaarden van kracht zijn:

Kernwaarden openbaar onderwijs

De openbare school heeft plaats voor ieder kind. In de wet heet dit ‘algemeen toegankelijk’. De openbare school is daarom hét voorbeeld van ‘de samenleving in het klein’. Op de openbare school worden kinderen zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving. De school geeft daarbij zelf het voorbeeld, door de manier waarop zij omgaat met de leerlingen, ouders, personeelsleden en de omgeving van de school. De leerkrachten spelen daarbij natuurlijk een belangrijke rol.

Het karakter van de openbare school wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Die kernwaarden maken de openbare school tot hét onderwijs van deze tijd.

Ieder kind is welkom

Op de openbare school spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij toelating.

Wederzijds respect

Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.

Waarden en normen

Op de openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden.

School en de samenleving

De openbare school heeft een open karakter. Zij betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt actief deel aan de omgeving.

Levensbeschouwing en godsdienst

De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving.

Iedereen benoembaar

Elke leerkracht is benoembaar, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, politieke opvatting of afkomst.

Elk jaar ‘vieren’ we dat we openbare school zijn. Dit doen we tijdens een openbare onderwijs week.

Dit schooljaar is deze week van 18 tot 22 maart

Dit jaar vieren we met het thema:

Openbaar onderwijs heeft karakter!

Er zullen in de klassen verschillende activiteiten gedaan worden in het kader van dit thema. 

Op donderdag 21 maart vieren we samen een Kunst en cultuurdag. Aan het einde van deze dag zijn ouders welkom om te komen kijken naar een presentatie door de kinderen. Ouders zijn van 13- 14 uur welkom in Sporthal den Dam (voorstelling is van 13.20-14.00 uur) Denkt u eraan dat de schoenen uit moeten in de Sporthal?

Na de voorstelling schenken we koffie en thee in de hal van het RaJuBiBoS zodat u niet naar huis hoeft te hollen van 14-14.45 uur maar gezellig even samen kunt bijkletsen als u dit wilt.

Komt u ook???