Artikelen door webmaster

Oproep aan ouders!

30 en 31 januari Eerder lieten wij weten dat de meeste leerkrachten van KJS niet willen staken. Juf Kimberly en juf Marjolein Rietdijk zullen wel staken. Groep 1-2B heeft hierdoor geen les die dagen. (Ervan uitgaand dat de staking door gaat natuurlijk… mocht dit niet zo zijn dan gaan de lessen wel door.) Ook lieten […]

Schoolplan in de maak

Dit jaar schrijven wij een nieuw schoolplan. Een schoolplan is een plan waarin we beschrijven waar we als school de komende vier jaar naar toe willen werken. Het team heeft samen gesproken over wat hier in zou moeten/ kunnen staan. (eerst is er benoemd waar we trots op zijn (een soort 0 meting, waar staan […]

Even voorstellen….. Manon Bolleboom

Centrum voor Jeugd en Gezin – schoolmaatschappelijk werk Even voorstellen, mijn naam is Manon Bolleboom de schoolmaatschappelijk werker van de Koningin Julianaschool. Maakt u zich zorgen om, of heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk. Het gaat om kortdurende laagdrempelige hulpverlening. Hier zitten geen kosten […]

Verslag MR vergadering van 4-11-19

  Afgelopen maandag 4 november was de tweede MR vergadering van dit schooljaar. We hebben samen de GMR notulen en bijlagen besproken. Tevens heeft Maaike Ouwerkerk aangegeven de MR te willen verlaten. Hierdoor zal er op zeer korte termijn een vacature uit gaan voor een nieuw MR lid (oudergeleding). In de huidige Nieuwflits schrijft zij […]

Maaike Ouwerkerk legt taak in de medezeggenschapsraad (MR) neer

Maaike Ouwerkerk legt taak in de medezeggenschapsraad (MR) neer Maaike Ouwerkerk is een aantal jaren OMR lid (ouder lid van de medezeggenschapsraad) geweest. Ze heeft besloten deze taak niet langer uit te zullen voeren. Onderstaand legt zij uit waarom zij tot deze keuze gekomen is: De afgelopen jaren ben ik met veel plezier lid geweest […]

Wist u dat….

Wist u dat ook wij op onze school hard moeten werken om dagelijks goede leerkrachten voor de groep te krijgen? Op onze school hebben we te maken met twee langdurig zieke leerkrachten. Voor één van de leerkrachten hebben we structurele vervanging gevonden en kunnen regelen dit schooljaar. Voor de andere vervanging werken juf Femke en […]

KJS aanwezig op klimaattop!

Aanstaande vrijdag gaat groep 6 van onze school naar de klimaattop. Om op een goede manier een bijdrage te kunnen leveren zijn er al verschillende lessen gevolgd over milieu problematieken en mogelijke oplossingen. Over het geleerde en bedachte oplossingen zijn presentaties gemaakt. Deze worden aanstaande vrijdag meegenomen in de ochtend die de groep op het […]

Ruilkast alleen voor goede, schone spullen!

In de hal van het RaJuBiBoS staan 3 kasten vol met spullen die ouders en kinderen kunnen gebruiken. Iedereen is vrij om eruit te nemen wat nog bruikbaar en thuis welkom is. Dit kan speelgoed zijn, boeken en heel veel kleding. De ruilkast werkt over het algemeen goed. We zien regelmatig dat de kast leger […]