MR verslag 27-6-2023

De MR heeft weer met elkaar gesproken over de volgende punten:

De volgende vergadering nodigen we De Vrienden van de KJS uit. Aan de MR leden is gevraagd om zich hierop voor te bereiden: Wat willen we van hun weten?

Er hebben zich 2 nieuwe leden voor de MR aangemeld. Dat is fantastisch nieuws. Na de vakantie gaan we de verkiezingen plannen. Beide ouders gaan zich eerst via een geschreven berichtje aan de ouders voorstellen. Gelukkig wil Sabine tot het nieuwe MR lid is geïnstalleerd nog deelnemen aan de vergadering.

Diana heeft vanuit de directie ons het nieuwe schoollogo laten zien. Iedereen is enthousiast over het eindresultaat. Dit ontwerp is uitgekozen door de leerkrachten en de leerlingenraad.

Ook hebben we de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek met elkaar besproken. De ontwikkelpunten zijn tijdens de koersplandag binnen het team besproken en er zijn keuzes gemaakt waar we mee aan de slag gaan. De ontwikkelpunten blijven onderwerpen van gesprek.

Het jaarplan is besproken en goedgekeurd.

Er is gesproken over de formatie van het team. Diana was nog druk bezig met sollicitatie gesprekken. We hebben Diana gecomplimenteerd over haar aanpak. Ook al is er nog geen formatie bekend, er is altijd wel transparant over gecommuniceerd richting ouders en dat is als heel prettig ervaren.

Via de MR is de vraag gesteld of er een beleid is wat betreft de (her)besmetting van de haarluizen. Hier is wel degelijk een beleid voor. Helaas zijn die diertjes hardnekkig. Elke eerste woensdag na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd door vrijwillige luizenpluisouders.

We bedanken iedereen weer voor hun aanwezigheid en zien elkaar weer na de zomervakantie.