Leerlingenraad 23-24

De eerste leerlingenraad van dit schooljaar is een feit.

8 Nieuwe raadsleden uit de groepen 5 t/m 8 motiveerden waarom zij graag in de leerlingenraad willen deelnemen. De gemene deler was dat de leerlingen het belangrijk vinden om mee te denken en advies te geven over allerlei zaken die hen aangaan. Op de vraag waar de leerlingen het dit schooljaar graag over zouden willen hebben kwamen de volgende punten naar voren:

  • Veilig voelen
  • Inrichting schoolplein
  • Extra koekjesdag
  • Schoolreisje
  • Buitenspeelregels