Mening van ouders, over wat we vast zouden moeten houden uit de Coronatijd

Via een Forms formulier hebben wij u gevraagd ons te laten weten wat we zouden moeten behouden na de Corona periode.

45 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Ze kwamen uit deze groepen:

Het zelfstandig naar binnen komen van de kinderen vinden 36 ouder goed zo. Na de Coronamaatregelen mag dit van deze ouders zo blijven.
9 ouders zien dit liever anders

Verspringende starttijden vinden 36 ouders prima. 9 ouders kiezen liever voor half negen starttijd. Een ouder gaf aan het lastig te vinden dat er nu gewacht moet worden, omdat 1 kind vroeg start en een ouder kind beduidend later.

42 ouders vinden de Nieuwsflits via Parro prettig om zo te ontvangen en te lezen.
Verbeter tips?
Per groep teksten op rij geven, Verjaardagen zijn op internet te vinden dat vindt mijn dochter niet fijn. Korte opsomming over onderwerpen is wel handig dan weet je een beetje waar een stukje over gaat. Kortere teksten. Iets minder rommelig. Meer accent op wat ouders moeten weten. Korte flits per klas (waar ze mee bezig zijn… thema)

Een ouder gaf aan graag de flits op een groter device te kunnen lezen Dat kan! In nieuwsbericht Nieuwsflits is te lezen hoe dat kan.

Ouders ontvangen Parro berichten over wat er gedaan wordt in de klas. (foto’s en korte verslagjes)
36 ouders vinden dit voldoende berichten, van 8 ouders mag dit iets vaker/meer gebeuren, 1 ouder vindt dat er teveel berichten verstuurd worden.

Terugkijkend op de schoolsluiting schreven ouders ongeveer het volgende:
Leuk en fijn was het opstarten ‘s morgens. Meer tijd hiervoor. De tijd met je kinderen kunnen besteden. Meekijken met de online lessen wat leuk om te doen. Betrokken zijn bij wat de lesstof inhoudt werd fijn gevonden. Het eigen tempo en de zelfstandigheid die de kinderen konden ontwikkelen. De 1 op 1 aandacht die er was. Thuis maar ook vanuit de leerkrachten.
We kregen ontzettend veel complimenten voor onze aanpak. Goede aanpak, leuke activiteiten en vulling van de tasjes, fijne samenwerking met de school. Ouders spraken respect uit voor het geduld van de leerkrachten.
Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.

De hoeveelheid werk die de kinderen kregen vonden 34 ouders voldoende. 2 ouders vonden het te weinig, 9 ouders vonden het te veel.

Vasthouden na de Corona periode willen ouders:
De spirit van het team, de creativiteit en het enthousiasme. De leuke activiteiten en het online (in Teams) werken. Zodat kinderen ook na schooltijd doorkunnen en ouders zicht blijven houden op het werk/ ouders betrokken kunnen blijven. Ook als kinderen (met lichte) klachten thuis moeten blijven.

Hygiëne goed monitoren en vasthouden dat hier oog voor is.

Minder ouders in school. Zelfstandigheid van de kinderen meer blijven stimuleren. Ook door hen zelfstandig naar school/ binnen te laten gaan.
Daarentegen ook: de toegankelijkheid en sfeer van de school vasthouden.

Deze 3 punten werden in verschillende bewoordingen erg veel herhaald. Dus waren voor bijna alle ouders erg belangrijk.

Beste ouders dank voor het invullen van de vragenlijst. We zijn blij met de gegeven antwoorden. Veel van uw antwoorden komen overeen met de mening van de leerlingenraad en wat teamleden bedachten. We kunnen dus aan de slag met gedragen veranderingen in onze school!