Verslag van het team, dit hebben we geleerd uit de Coronatijd

Met betrekking tot welbevinden en talentontwikkeling:

De periode dat school gesloten was hebben leerkrachten veel geleerd. Op gebied van digitale lessen op gebied van effecten van instructie, op gebied van zelfstandigheid van kinderen.
Leerkrachten hebben op verschillende momenten en manieren hun talenten verder ingezet, ontwikkeld en ontdekt. Ook van kinderen hebben we andere en meer talenten gezien.

Ouders en kinderen hebben keer op keer laten weten met name tijdens de sluiting de aanpak van school bijzonder te waarderen.

We hebben geëvalueerd dat de opzet van het afstand onderwijs gelegen heeft in de basisbehoefte van het team om er te zijn voor de kinderen en hun ouders. Ook toen de school dicht ging.
De sterke sociale en pedagogische instelling van de school (Het DNA – het blauwe hart) heeft mede gezorgd voor deze praktische aanpak en de positieve respons.

Naar aanleiding hiervan spreken we af:
Het pedagogisch klimaat blijft het kernpunt van onze school
Hoge mate van betrokkenheid en burgerschap willen ook in de toekomst onderdeel van ons lespakket laten zijn
Talentontwikkeling blijven we stimuleren en ruimte geven, Zowel van leerkrachten als van leerlingen. Talentmiddagen, klusklas maar ook Verzamelplaats zijn hier vormen van uitvoering van. Maar we gaan ook lopende volgend schooljaar zoeken naar meer mogelijkheden.
Zoeken naar waardering van ouders is geen doel op zich, maar willen we wel onderdeel laten zijn van de analyse die we jaarlijks op school maken of we de juiste dingen/ de juiste dingen goed doen. Om deze reden zullen we ouders bevragen op praktische zaken (beginnend eind schooljaar 19-20). We zien hier meerwaarde naast de bevraging middels tevredenheid enquêtes.

Met betrekking tot het geleerde en de zelfstandigheid van de leerlingen:

Leerlingen die qua
Tempo de ruimte krijgen
Vrije keuzes (met wie ze samenwerken, welke instructie ze hoe volgen) mogen maken
Zelf hun tijd in mogen delen
Zelf hun werk kunnen plannen
Leren over het algemeen meer. Natuurlijk zijn hier verschillen in, maar we erkennen dat hier winst te behalen is.

Daarom gaan we ook volgend jaar werken met dagtaken. (groep 3 tot en met 8)
Dagtaken zijn niet voor alle kinderen precies hetzelfde.
Er staan vaste instructie momenten op. Kinderen kunnen in de basis zelf kiezen welke instructie ze wel of niet willen volgen. Hier kunnen uitzonderingen voor gemaakt worden door de leerkracht.

Kinderen kiezen zelf met welke taken zij beginnen.
Om aan het verschil in tempo gemoed te komen, staat op de dagtaak ook een kader met groeitaken. Taken waaraan gewerkt kan worden als je dagtaak af is.
Kinderen mogen in de verwerking van de dagtaak zelf kiezen met wie zij samen willen werken.

Instructie:
De leerkracht geeft gedurende de dag instructie.
Instructie momenten worden gepland op de dagtaak. Kinderen weten wanneer een bepaalde instructie te verwachten is.
De instructie wordt kort gehouden. Dit omdat we geleerd hebben dat veel kinderen aan korte instructie voldoende hebben.
Daarnaast wordt er gezocht naar instructie filmpjes en dergelijke (of ze worden zelf gemaakt) waardoor kinderen instructie zelfstandig kunnen kijken (vooraf of in de herhaling)

Buiten de instructie momenten wordt er veel/ meer, tijd gezocht om kinderen 1 op 1 te begeleiden.

Met betrekking tot ontdekkend en ontwerpend leren

Leerlingen die geprikkeld worden door challenges, zijn hier ook buiten schooltijd mee bezig.
Het denkproces wordt gestimuleerd. Ouders worden betrokken in de vraagstukken die er spelen.
We gaan werken met Grej of the day
We gaan werken met denksleutels
We blijven challenges uitzetten. (deze zijn er veel te vinden op internet, hier blijven we gebruik van maken, we gaan ze delen in de digitale verzamelplaats. Daarnaast gaan we elkaar informeren op bijvoorbeeld woensdagmiddagen.
We gaan zoveel mogelijk buiten en bewegend leren inzetten.

Met betrekking tot digitale middelen inzetten.

Teams wordt gehandhaafd in de groepen 6-7-8, (indien mogelijk ook voor groep 5) en de Erasmusklas.

Dit wil zeggen dat:
• Dagtaken in teams gezet worden
• Huiswerk in teams gezet wordt
• Kinderen digitaal werk in teams in kunnen leveren.
• Instructiefilmpjes in Teams gezet worden
• Grej of the day in Teams gezet wordt

Op deze manier willen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen vergroten.
Ouders de kans geven om meer betrokken te blijven.
De schooldag ‘verlengen’ (als kinderen dit fijn vinden…)

Ook de leerkrachten blijven onderling het gebruik van Teams handhaven zoals dit nu gegroeid is.
Dit door de ‘verzamelplaats” in Teams te zetten.

Met betrekking tot ouders.

Het feit dat ouders betrokken zijn bij onderwijs werkt.
Ze begrijpen beter wat leerkrachten over hun kind vertellen omdat ze zelf gezien en ervaren hebben hoe hun kind met schoolwerk omgaat.

Ze hebben meer en beter gezien wat schoolwerk inhoudt.

Naast de mogelijkheden zoals boven beschreven (handhaven Teams, ouders blijven betrekken door inzet van zaken als Grej of the day) weten we niet wat ouders zelf zouden willen of bedenken wat vast te houden uit deze tijd.

Tegenover het zelfstandig naar school-/binnenkomen van kinderen zonder ouders, ervaren we hier een winstpunt voor de kinderen dat ouders hier juist minder bij betrokken zijn.

Hoewel het minder ‘ouder vriendelijk’ is. Willen we het niet naar binnen komen van ouders bij de aanvang van school, graag handhaven. Het geeft meer rust en tijdwinst (leerkrachten waren voorheen beduidend langer bezig met opstarten omdat ouders aandacht en tijd vroegen. Leerkrachten kunnen nu de focus meteen bij de kinderen leggen…)

Hoe staan ouders hier tegenover?
We besluiten ouders te gaan bevragen op beide onderwerpen. Koen, Yvette en Godelieve pakken dit samen op.