Hoe gaat het nu met……

In deze Nieuwsflits kijken we veel vooruit. Om goede dingen in de toekomst te kunnen doen, is terug kijken echter ook belangrijk.

Daarom kijken we even terug op de stand van zaken die eerder dit schooljaar gepasseerd zijn.

Zo hebben ouders vragen gesteld over de schoonmaak op school.

Sinds dit schooljaar werken we met een ander schoonmaakbedrijf. Met ingang van juni hebben we een interieur verzorgster die de school goed schoon houdt. We kenden haar al van eerdere jaren en zijn erg blij dat zij onze school wel voldoende schoon maakt. Het probleem dat we ervaren hebben een deel van dit schooljaar is dus opgelost.

Hangjongeren In de zomer van 2018 hebben veel hangjongeren de geval van het RaJuBiBoS gevonden als fijne hangplek. Helaas stopte dat niet toen de school weer begon. Er is goed breed overleg geweest met de politie, straatcoaches, de jongeren werkers en de gemeente. Er is actie ondernomen die heeft gewerkt. Een groot compliment voor deze partijen dus! De rest van het schooljaar is er weinig tot geen overlast meer geweest. Nu de zomervakantie er weer aankomt is er ook al even kort contact geweest met de wijkagent over de vraag hoe er in de zomervakantie gezorgd kan worden dat de jongeren niet weer het RaJuBiBoS als hangplek zullen gaan kiezen. Hier is dus al de nodige aandacht voor.

Vrijwillige ouderbijdrage Ouders vroegen zich af wat er met de 35 euro vrijwillige ouderbijdrage gebeurt. Hier is in januari 2019 een informatie bijeenkomst voor georganiseerd.

De ouderraad (OR) heeft weer een geweldig schooljaar vol fijne activiteiten georganiseerd. Zo was er een super leuke juffendag. De verjaardag van de Sint werd goed gevierd, we hadden een prachtige kerst. Pasen was feestelijk en smullen. Bezoek tijdens de Kom in de klasdag werd ontvangen met thee, koffie en lekkers, zowel onder als bovenbouw kinderen gingen op een super leuke schoolreis enz enz. En het jaar is nog niet om. De OR is druk met het organiseren van het afscheid van groep 8 en  het organiseren van een geweldig Pleinfeest. Veel geld en veel energie is er dus besteed aan het geluk van onze kinderen.

Helaas moet er tegelijkertijd geconstateerd worden dat het aantal mensen dat de ouderbijdrage betaald heeft, achteruit is gegaan…. Steeds minder ouders betalen de vrijwillige ouderbijdrage die nodig is om alle leuke activiteiten te kunnen betalen. Komend schooljaar zullen we uit moeten zoeken hoe we dit aantal omhoog krijgen. Want we willen voorkomen dat we straks in de situatie zitten dat de OR te weinig geld heeft om alle leuke dingen te kunnen doen! (mocht u onverhoopt vergeten zijn de bijdrage te betalen: het kan nog steeds! 35 euro storten kan op: NL…..)