Afronding schooljaar…hoe verder

Deze week ronden we (zoveel mogelijk) al onze werkzaamheden af.

Deze week dragen de leerkrachten de leerlingen over aan de nieuwe leerkrachten.

Alles (tafels, stoelen)  wordt schoongemaakt en opgeruimd, zodat we met een gerust hart de deuren kunnen sluiten.

De indeling van volgend schooljaar is bij u bekend. De indeling van het Pleinwachtplan is vorige Nieuwsflits bekend gemaakt, dus u weet in welke weken we uw tijd en inzet vragen voor de Pleinwacht. Verder hebben we al hard gewerkt aan de jaarplanning en de schoolgids voor volgend schooljaar.

De jaarplanning zullen we nog voor de vakantie uploaden op onze schoolwebsite, zodat u alvast belangrijke data in uw agenda kunt zetten (zoals vakanties, vrije dagen, maar ook de informatie avond, het volgende Pleinfeest enz. enz.)

Volgend schooljaar gymmen de groepen 3 tot en met 8 op maandag en vrijdag. De eerste schooldag mogen er dus gymspullen mee naar school. Mogelijk dat de leerkracht er niet voor kiest om te gaan gymmen deze eerste dag, maar misschien ook wel, dus gymkleding is altijd handig.

De eerste schooldag hopen we ook weer een kalender mee naar huis te geven. Komend schooljaar hebben we voor een andere lay-out gekozen, dus we moeten wat langer en harder werken aan de invulling… maar we hopen toch echt op tijd de kalender af/ afgedrukt te hebben.  U kunt dan alle nodige informatie op de kalender lezen.

Tot slot wordt er in de vakantie aan de straat/ de Sportlaan gewerkt. We hopen dat over 6 weken de werkzaamheden af zijn en iedereen veilig over een mooie vernieuwde straat naar school toe kan. Maar mogelijk lopen de werkzaamheden uit en valt dat tegen. Als dat zo is, dan zullen we dit via Parro laten weten.

Maar nu eerst allemaal een geweldig fijne zomervakantie gewenst.
Rust goed uit en na de vakantie allemaal weer gezond en fit terug!

Team KJS