Verslag MR 18 juni 2019

Afgelopen week kwam de MR voor de laatste keer bij elkaar dit schooljaar.

Zoals altijd zijn de notulen en actielijst doorgelopen. Deze zijn akkoord bevonden.

Het jaarplan voor volgend schooljaar is doorgenomen. De MR is weer op de hoogte van de ontwikkelingen van de school (de directie zal ouders informeren in Nieuwsflitsen over de ontwikkelingen). In het jaarplan staat wat al eerder met de MR is afgestemd, dus er kon ingestemd worden met het plan zoals het er nu ligt. De MR is blij dat de school zich goed ontwikkelt en tegelijkertijd oog heeft voor de wisseling van leerkrachten in de school.

De personeelsgeleding van de MR stemt in met de werkverdelings aanpak (een onderdeel van de cao voor onderwijspersoneel dat voorschrijft dat personeel zelf over werkverdeling gaat). De aanpak is in goed overleg met alle personeelsleden tot stand gekomen.

De MR neemt dit jaar afscheid van Natasja (een ouderlid van de MR) Hoewel ze deze avond niet aanwezig kon zijn, bedanken we haar voor de inzet en inbreng van afgelopen schooljaren! (het bloemetje met wat lekkers zullen alsnog bij haar worden bezorgd)

Besproken is, hoe de procedure voor een verkiezing van een nieuw lid georganiseerd zal worden.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal er ook een nieuwe taakverdeling gekozen worden. Komend schooljaar is Sabine Rijsdijk voorzitter en Femke Lootsma neemt de taak van secretaris op zich.

De GMR (gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) heeft de nodige informatie gestuurd aan onze MR. Deze is kort doorgenomen.

Tot slot is er nog kort gesproken over de samenwerking in het gebouw. We zijn blij dat er weer sprake is van overleg met de drie grootste RaJuBiBoS ‘bewoners’ onderling.

De MR zal proberen de verkiezingsprocedure voor een nieuw ouderlid dit schooljaar nog af te ronden. Zodat er volgend schooljaar weer goed gestart kan worden.

Voor nu wensen de MR leden iedereen alvast een heel fijne zomervakantie toe.