Handhaving

Veel kinderen en ouders ondervinden overlast van dubbel geparkeerde auto’s bij de aanvang en het uitgaan van de school.
De gemeente is om die reden begonnen met handhaven rond die tijdstippen.
Een tip is om uw auto iets verderop in de wijk te parkeren. Zo zorgen we er met elkaar voor dat er geen hinderlijke en gevaarlijke situaties ontstaan.