Verslag leerlingenraad 7-11-2023

Beste ouders,

In de leerlingenraad hebben we het deze keer gehad over:
Hoe voel je je veilig? Hoe ziet een veilige school eruit?
En wat kan je doen dat anderen zich veilig voelen?
Deze vragen hebben we besproken in de klas.
In groep 7 en 8 is het besproken en er zijn post-it op geplakt.
En in groep 5 zijn de dingen op het bord geschreven.
We hebben er over nagedacht :
Om een klassenknuffel te nemen als je je niet veilig voelt.
Of dat je een klein knuffeltje mee neemt voor als je het nodig hebt.
En je kan bij iemand gaan zitten waar je je veilig bij voelt.
Als je je niet veilig voelt mag je het altijd zeggen, ook al is dat spannend.
De volgende keer gaan we het hebben over het schoolplein.

Groetjes van de leerlingenraad.