Voortgang procedure nieuwe directeur KJS

Zoals u heeft kunnen lezen zal Godelieve met ingang van 1 april elders werken.
Inmiddels is er een profiel opgesteld voor de vacature die in eerste instantie intern binnen OZHW uitgezet zal worden. Er is een benoemingsadvies commissie (BAC) samengesteld.
In deze commissie heeft een ouder van de MR zitting, een leerkracht van de school, de interne begeleidster, een directeur uit Zwijndrecht en het College van Bestuur; Jenny Everts.
Deze commissie zal de brieven van sollicitanten doornemen en gesprekken voeren.
Zodra de BAC iemand gevonden heeft die benoembaar gevonden wordt, zullen ouders van de school hierover worden ingelicht.

Het doel is dat de nieuwe directeur in maart kan worden ingewerkt. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan is het mogelijk dat er in april hiervoor nog ruimte voor wordt gemaakt door Godelieve.