Onderwijsinspectie bezocht de school: we doen het goed!!

De KJS is bezocht door de onderwijsinspectie.
Dit is gebeurd door documenten aan te leveren, naar aanleiding van de documenten is er een onlinegesprek gevoerd.

De resultaten die we boeken met de kinderen. De plannen en documenten die de school aan heeft geleverd en het gesprek dat er is gevoerd -waar kritische vragen zijn gesteld- hebben geleid tot een positief oordeel van de inspecteur.

Het onderzoek was een themaonderzoek. Er werd gekeken of de school de leerling populatie voldoende kent. Weten we welke kinderen er op school zijn en wat deze kinderen nodig hebben?

Ontwikkelen we voldoende kwaliteit om ons aanbod goed aan te laten sluiten?

We hebben gesproken over onze kwaliteitsverbetering op Hoog en meer begaafden onderwijs. Over ons plan passend organiseren en over het feit dat we in Corona sluiting een studieklas opgezet hebben.

De inspecteur vond dat we het goed doen.

Hij gaf als feedback/ leerpunt dat we als school meer concreet kunnen formuleren welke doelen we stellen en resultaten we behalen met de kinderen.
Als we dat doen kunnen we aan iedereen beter laten zien en horen wat we waarom doen.
We gaan met deze feedback aan de slag.

Omdat de inspecteur tevreden was, hebben we het vierjaarlijkse bezoek achter de rug.
De komende vier jaar heeft de KJS weer een groene vink achter de naam.
En daar zijn we natuurlijk blij mee en ook wel trots op.