Verslag MR vergadering van 4-11-19

 

Afgelopen maandag 4 november was de tweede MR vergadering van dit schooljaar.

We hebben samen de GMR notulen en bijlagen besproken. Tevens heeft Maaike Ouwerkerk aangegeven de MR te willen verlaten. Hierdoor zal er op zeer korte termijn een vacature uit gaan voor een nieuw MR lid (oudergeleding). In de huidige Nieuwflits schrijft zij hoe het komt dat ze tussentijds haar taak neer legt.

Bij schoolse zaken is er gesproken over het ruimtegebrek in de school. Er is vaak te weinig ruimte in de school om apart met leerlingen of met groepjes leerlingen te kunnen werken. Een eerste oplossing is nu bedacht. Er gaat structureel gebruik gemaakt worden van het technieklokaal. Helaas is hierdoor niet alle ruimte gebrek opgelost, dus er wordt nog doorgezocht naar andere/ meer oplossingen.

Deze week is Leontine Hemmes kennis komen maken met de KJS. Zij zal vanaf december onze administratrice Gerdi ter Heegde vervangen. Gerdi heeft namelijk per 1 december een andere baan. Deze maand loopt Leontine een aantal dagen mee met Gerdi.

Als laatste is met de ouders binnen de MR gekeken naar het schoolplan dat de school moet gaan schrijven. Aan de ouders is de vraag gesteld: Waar ben je trots op met betrekking tot de KJS? Ouders noemden de volgende punten:
– omgang met leerlingen
– gezien en gehoord worden
– humor
– ontspannen prettig en veilig klimaat
– tevreden kinderen die graag naar school gaan
– via parro is te zien dat de kinderen in de lessen interactief bezig zijn
– er wordt gekeken naar het individuele kind

Op de vraag wat de valkuilen van de KJS zijn of de punten waaraan gewerkt moet worden, gaf de oudergeleding van de MR aan:
– soms is het teveel. We moeten alert blijven dat er niet te veel activiteiten zijn. We willen soms te veel.
De MR heeft de directie geadviseerd om meer ouders mee te laten denken over de verbeterpunten die verwerkt zouden kunnen worden in de langere termijnplannen van de school.

Daarna is nog kort gesproken over de talentmiddagen. Wat is de opzet, welke workshops kunnen er gevolgd worden?

Volgende MR vergadering is op 21 januari 2020.