Maaike Ouwerkerk legt taak in de medezeggenschapsraad (MR) neer

Maaike Ouwerkerk legt taak in de medezeggenschapsraad (MR) neer

Maaike Ouwerkerk is een aantal jaren OMR lid (ouder lid van de medezeggenschapsraad) geweest. Ze heeft besloten deze taak niet langer uit te zullen voeren.
Onderstaand legt zij uit waarom zij tot deze keuze gekomen is:

De afgelopen jaren ben ik met veel plezier lid geweest van de MR van de KJS. Vele agendapunten hebben de revue gepasseerd en nieuwe stappen zijn in gang gezet. Zo hebben we het regelmatig gehad over de invulling van het pleinwachtrooster, de samenwerking met de andere partijen van het RaJuBiBos en allerlei zaken die het onderwijs op de KJS nog beter kunnen maken. Ik denk dat daar mooie stappen zijn gezet.
Uitbreiding van mijn eigen werktijd, wisseling van functie binnen mijn werk en het starten van een masteropleiding hebben mij doen besluiten mijn stokje door te geven aan een andere ouder.
Ik wil alle ouders bedanken voor het vertrouwen van de afgelopen jaren! En mijn opvolger heel veel plezier wensen in zijn of haar tijd als lid van de MR van de KJS.

Met vriendelijke groet,

Maaike Ouwerkerk

Maaike heeft met veel betrokkenheid en kennis van zaken haar rol in de MR op zich genomen. Dit is zeker van meerwaarde geweest voor de KJS.
We zullen haar missen in deze taak.

De MR zal op een gepaste manier afscheid van Maaike nemen. Daarnaast is de MR nu op zoek naar een nieuw ouder lid.
Deze week nog ontvangen alle ouders via Parro een uitnodiging om zich verkiesbaar te stellen voor de MR.

Mocht u graag mee willen denken en praten over het onderwijs op de KJS, houd dan Parro deze week extra in de gaten!