Verslag MR 06-11-2023

De tweede MR vergadering van dit schooljaar vindt plaats op school. We zijn compleet. Vandaag schuift ook Lisa, het nieuwste lid van de oudergeleding, voor het eerst aan.
Welkom, we zijn blij dat je er bent!

Wij hebben de notulen van de vorige vergadering besproken en gekeken welke actiepunten van de lijst konden. Er zijn geen punten voor de rondvraag. Er is geen reactie gekomen vanuit de ouders over de laatste Nieuwsflits.

 

Schooltijden en pleinwacht

We hebben met elkaar gesproken over het invoeren van nieuwe schooltijden. Vorig schooljaar hebben we u hierover al meerdere keren over geïnformeerd. Voor ze zekerheid zetten we de zaken nog even op een rijtje:

Wij maken op school te veel lesgevende uren. Dit betekent dat de leerkrachten minder tijd hebben om andere taken uit te voeren. Daarnaast krijgen de leerkrachten te weinig of geen pauze. Dit komt mede doordat de pleinwacht nog steeds lastig in te vullen is.

 

Er is inmiddels gesproken met het team en de wensen die zij hebben wat betreft de nieuwe schooltijden. We willen na de kerstvakantie graag horen van de ouders hoe zij hierin staan. Hoe dit gebeurt hoort u tegen die tijd.

 

Stand van zaken groep 8

Er staat nog steeds een vacature uit. Afgelopen maand heeft er ook een advertentie gestaan in de Schakel. Hier zijn 2 reacties op gekomen maar daar zit helaas nog niet de ervaren leerkracht tussen die we nodig hebben voor groep 8.

De vacature blijft staan.

 

Ingelaste MR vergadering 28-11-23

Op aanvraag van Diana is er een extra MR vergadering ingelast om de brief naar ouders op te stellen. In deze brief worden ouders geïnformeerd over het voornemen schooltijden te veranderen.