Vakantie rooster 2018-2019

In het bijgevoegde document treft u de planning van de vakanties 2018-2019 zoals deze gemeentelijk zijn vastgelegd. De planning is niet compleet omdat er in overleg met de medezeggenschapsraad (MR) nog extra vrije dagen ingepland moeten worden. Maar voor nu alvast de reguliere vakanties van volgend schooljaar op rij. Zodra de MR besluit genomen heeft over de complete vakantie/ vrije dagen planning, laten wij u dit weten.