Pleinwacht nodig!

Op de KJS werken we nu al enkele jaren met een continurooster. Ouders hebben bij de start van dit rooster maar ook tijdens de schooltijden discussie laten weten dat ze erg blij zijn met deze manier van werken. Ouders vinden het belangrijk dat we het continurooster handhaven. 

Ook het team is enthousiast over het werken met het continurooster. Het geeft veel rust en structuur binnen de school. Dit werkt duidelijk in het voordeel van de sfeer op school en positief voor het onderwijsproces. 

Ouders geeft het meer mogelijkheden om ongestoord te werken. 

Ouders weten ook dat we het continurooster alleen kunnen handhaven als zij hierbij  helpen door Pleinwacht te lopen. 

In de MR is daarom besloten dat alle ouders gevraagd worden om 2 keer per jaar Pleinwacht te lopen.

(4 keer per gezin dus)

Als alle ouders twee dagen per  schooljaar 45 minuten helpen of een keer per jaar 90 minuten, is het rooster gevuld. 

We begrijpen dat dit voor sommige ouders lastig is. Deze ouders kunnen dan zorgen dat iemand anders hun taak overneemt. (Van de andere kant denken we dat het voor ouders die weinig op school komen, omdat ze veel op/aan het werk zijn, het misschien  extra leuk is om een keer op het Plein te helpen…)

Op dit moment is het rooster van januari gevuld, maar de rest van de maanden tot de zomervakantie hebben nog veel Pleinwachthulpouders nodig. We hopen dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en zich opgeeft voor Pleinwacht, of voor vervanging zorgt; want vele handen maken licht werk. 

(opgeven kan bij Gerdi: Gerdi.ter.Heegde@ozhw.nl)

Alvast bedankt voor de hulp!

Team en kinderen van de KJS!