Uit de godsdienstles

Juf Doretta Hagoort geeft in de groepen 7 en 8 godsdienstles aan de kinderen die zich hier voor hebben opgegeven.

Onderstaand vertelt ze wat ze de afgelopen periode in de lessen heeft gedaan.

Na de kerstvakantie zijn we bij de godsdienstlessen aan de slag gegaan met een nieuw thema: helden.
De kinderen hebben de verhalen gehoord van David die tot koning gezalfd werd en de reus Goliath verslagen heeft.
Er zijn ook twee verhalen van Daniël aan bod gekomen. Waar het bij David duidelijk was dat hij een heldendaad verrichtte, was dat bij Daniël minder duidelijk.
De kinderen hebben ontdekt dat staan voor principes heel moedig kan zijn. Natuurlijk kon een vrouwelijke held niet ontbreken! Koningin Ester had een groot dilemma en het was voor de kinderen niet even makkelijk om een goed advies te geven aan haar.
Naast het luisteren en praten over de verhalen zijn we aan de slag geweest met een aantal spelletjes over de verhalen (wie ben ik? en galgje).
Er is geknutseld over Daniël en er is een werkblad geweest over David.
Na de voorjaarsvakantie zijn we aan de slag gegaan met een nieuw thema en nieuwe verhalen. Ook een aantal christelijke feestdagen zullen in deze periode aan bod komen.

De kinderen die niet naar de godsdienstles van juf Doretta gaan, werken op dezelfde tijd aan het thema wereld godsdiensten. Dit doen ze met hun eigen leerkracht. Deze gebruikt daar een methode voor