Uitslag MR enquête

De MR wil weten of en hoe ouders godsdienstlessen graag georganiseerd zien.

Om deze reden is er de afgelopen periode een enquête uitgezet.

Veel ouders hebben gereageerd (bijna 52%). Dat maakt de uitkomst betrouwbaar.

Naast onderstaande uitslag hebben veel ouders ook opmerkingen geplaatst bij de enquête.

Onderstaand de uitslag in cijfers.

Aantal enquêtes (alle oudsten) uitgedeeld: 133

Aantal enquêtes terug gekregen: 69

Op de KJS geven we vormend onderwijs en godsdienst onderwijs (aan de kinderen waarvan de ouders aangeven dat zij dit willen). Op dit moment betekent dat het volgende voor het onderwijs op de KJS:

  1. In de groepen 1 tot en met 8 wordt er dagelijks gewerkt aan vormend onderwijs. Door Leefstijl lessen, maar ook door middel van spelletjes (energizers), school en klassenregels en andere lessen wordt kinderen geleerd over: Normen en waarden zoals, vertrouwen, verantwoordelijkheid, liefde, respect, oprechtheid, enz., enz.Er worden burgerschapskunde lessen gegeven en in de groepen 7 en 8 worden de Wereldgodsdiensten behandeld.De school werkt dus op allerlei manieren dagelijks aan de vorming van de kinderen.
  2. In de groepen 7 en 8 kunnen momenteel de ouders kiezen voor PC godsdienstlessen voor hun kind. Deze lessen van 45 minuten worden een keer per week onder schooltijd door een hiervoor geschoolde leerkracht gegeven.

 

Deel 1 van de werkwijze op school staat niet ter discussie.

 Onderstaande vragen gaan over deel 2 van de werkwijze van de school.

Vindt u het goed dat er op de KJS godsdienstelessen gegeven worden?

Ja, onder schooltijd: 50

Ja, na schooltijd: 5

Nee: 8

Indien ja; gaat uw voorkeur dan uit naar PC (protestants christelijke) of RK (rooms katholieke lessen?

PC 16

RK 6

Geen voorkeur 33

Vindt u dat er op school humanistisch vormende lessen gegeven zouden moeten worden?

Ja, onder schooltijd: 39  

Ja, na schooltijd: 4

Nee: 21

Vindt u dat er op school nog meer godsdienstvormende lessen aangeboden zouden moeten worden? Zoals

Boeddhistisch – ja, onder schooltijd – 16

Hindoeïstisch – ja, onder schooltijd – 14

Islamitisch – ja, onder schooltijd – 14

Nee: 9

 Klik HIER voor een link naar de hele uitslag met opmerkingen van ouders.

De uitslag van de enquête is doorgestuurd naar de MR. Zij zullen in overleg gaan over de uitslag, mogelijk dat de huidige aanpak aangepast wordt naar aanleiding van de uitslag en het gesprek dat gevoerd wordt.