Tijdens de lunch toezicht houden op het plein kunnen wij niet alleen….

Onze school werkt met een continurooster. Dit is handig en gratis voor ouders. Verschillende keren zijn ouders bevraagd of ze het continurooster willen handhaven op onze school Verre weg de meeste ouders willen dit. Ook als we hierbij aangeven dat het dan wel nodig is dat ouders helpen bij het toezicht op het plein.
Om deze reden organiseren wij dat kinderen tussen de middag 30 minuten buiten kunnen spelen. Iemand van school houdt hierbij toezicht samen met een ouder.
Klassenouders regelen samen met de leerkracht wie er wanneer toezicht houdt. Als elke ouder 2 keer per schooljaar komt helpen zijn alle pauzes gevuld.
Op deze manier besparen we veel geld voor iedereen en regelen we een gezellige en rustige middagpauze voor onze kinderen.
Mogen we rekenen op uw hulp?
(Mocht toezichthouden echt niet mogelijk voor u zijn dan kunt u andere ouders vragen voor u het toezicht over te nemen. Er zijn ouders die dit tegen een vergoeding voor u willen doen. Dit regelt u dan zelf. De klassenouder of leerkracht kan u met ouders in contact brengen die voor een vergoeding de Pleinwacht over willen nemen)