Kinderen krijgen een Oudervertelgesprek formulier mee naar huis, vult u het in?

Aanstaande vrijdag krijgen alle kinderen een formulier voor het rapport mee naar huis. Dit formulier is een invulbrief voor het ouder vertelgesprek. In dit gesprek neemt de leerkracht met ouders en kinderen door wat ze hopen en verwachten van dit schooljaar.
De brief is een handige voorbereiding voor dit gesprek. Het wordt toegevoegd aan het rapport.
De ouder vertelgesprekken worden dit jaar in verband met Corona via Teams gevoerd.