Studiedagen in het teken van Leefstijl en opbrengsten

Studiedag in het teken van Leefstijl:
Tijdens de studiedag op 7 februari heeft team KJS genoten van de tweede Leefstijltraining.

Centraal stonden:

  • De ervaringen in de groepen tot nu toe.
  • Leefstijlvaardigheden: Wij willen kinderen opbouwend sociaal gedrag aan leren zodat zij goed voorbereid kunnen deelnemen aan de maatschappij. Vaardigheden als communicatie, zelfdiscipline, omgaan met gevoelens, kritisch denken en verantwoord beslissingen nemen, problemen oplossen en keuzen maken komen daarbij aan bod. Wij leren als team op welke wijze wij kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van deze vaardigheden bij kinderen.
  • Thema 4: Hierin staan zelfvertrouwen en veerkracht centraal. Met dit thema starten we schoolbreed na de voorjaarsvakantie. Wij zullen u via Parro op de hoogte houden wat er aan bod komt in de verschillende groepen. Ook besteden we met name in de bovenbouwgroepen aandacht aan media wijsheid en hoe hiermee om te gaan.

 Studiedag in het teken van opbrengsten

De studiedag van 8 februari stond in het teken van de schoolanalyse. Wij kijken dan als team kritisch naar onze opbrengsten en bepalen aan de hand daarvan het verloop van ons verdere onderwijsaanbod. Hieraan gekoppeld zitten de opbrengstgesprekken, waar de intern begeleider samen met de groepsleerkrachten per groep kijkt welk aanbod en interventies specifiek nodig zijn.