Verslag MR vergadering 18 januari online.

We zijn gestart met een kennismakingsgesprek met de Vrienden van de KJS. Dit zijn ouders van kinderen die op de KJS zitten. Nick Meijer, vader van Fleur (gr 1) en Lieke (gr 2) is de voorzitter, Paula van Ballegooijen, moeder van Linde (gr 4) en Mare (gr 8) is de penningmeester en Mirjam Stutvoet, moeder van Manouk (gr 7) en Sanne (gr 1) is secretaris. De afgelopen periode zijn zij bezig geweest met het halen van een AMBI status en het zoeken van sponsoren om leuke dingen te kunnen bekostigen voor de kinderen van de KJS. Zo hebben ze ook een actie vrienden van een tientje georganiseerd. Maar zijn ze nog steeds volop op zoek naar nieuwe sponsoren/ bedrijven. Goede ideeën zijn altijd welkom. Enkele voorbeelden die vanuit de vrienden van de KJS mogelijk zijn gemaakt: De handenwasstraat, de slagwerkworkshops, onderdelen van de talentenmiddagen, dans en dramalessen voor de kleuters en technieklessen. De KJS kan met de hulp van de Vrienden van de KJS het Cultuuronderwijs een boost geven en Passend onderwijs ondersteunen. Door corona is alles minder zichtbaar en gaat het wat moeizamer om mensen te benaderen, maar als iemand interesse heeft, kunt u meer informatie vinden via de website https://vriendenvandekjs.nl We danken de vrienden van de KJS voor alle uitleg en gaan verder met de volgende agenda punten.

We verwelkomen Anne Vermeij als nieuw lid voor de MR. En we nemen afscheid van Elseline van Noort.

Diana vertelt wat over de schoolse zaken: Er is goedkeuring gegeven voor een tijdelijke taakuitbreiding voor Diana en Kimberly. Dit is mogelijk door extra gelden vanuit het Rijk. Zij gebruiken deze extra tijd om alles betreft de corona perikelen te organiseren en in goede banen te leiden. We hebben via ons bestuur te horen gekregen dat we na de voorjaarsvakantie mogen starten met een instroomgroep. Gezien het oplopende aantal kleuters zijn we hier bijzonder blij mee. De plek waar de instroomgroep gesitueerd wordt staat nog niet vast. Hierover lopen de gesprekken nog. Zeer binnenkort zal daar een besluit over vallen. De volgende MR vergadering nemen we de jaarplanner voor volgend schooljaar door. Studiedagen en vakanties (FOKOR) worden dan besproken.

Er is geen post binnengekomen.

De GMR notulen worden uitgelegd door Marleen. Hierin staat een opzet over een gedragscode. Het is een concept waar de GMR toestemming voor moet geven. Wij vragen bij Diana na wat dit voor ons gaat betekenen.

Jolanda van der Pol (Zwijndrecht) uit de GMR wordt de buddy van de KJS. Zij gaat ons bijpraten als er zaken zijn waar meer uitleg voor nodig is.

We vragen Diana uitleg op eerst volgende MR vergadering over de begroting n.a.v. een artikel betreffende minder geld voor de basisschool volgend schooljaar.

Volgende vergadering is dinsdag 8 maart 2022