Studiedag 22 januari 2020

Om het beste onderwijs te kunnen kiezen/ geven, moet je op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten in het onderwijs. Vervolgens moet je samen bespreken wat dit betekent voor je eigen taak in de klas, in de school of zelfs voor je bestuur.

Op 22 januari hebben we ons verdiept in de 6 mondiale competenties.
Dat hebben we op school niveau gedaan. Maar ook op bestuursniveau. Samen met de openbare basisscholen maar ook openbare VO scholen in Zwijndrecht hebben we gesproken over de mate van en de manieren waarop wij kinderen uitdagen om de 6 mondiale competenties te benutten en te ontwikkelen.
Een boeiende discussie en 0 meting.
Meer informatie over het onderwijs op basis van de 6 mondiale competenties is te vinden op:

en
https://wij-leren.nl/deep-learning-fullan.php

Op 19 maart in de middag hebben we weer een studiedag op bestuursniveau. In de vorm van een conferentie.
Dan zullen we verder inzoomen op de 6 mondiale competenties en hoe we deze bestuur breed een plaats kunnen geven in ons onderwijs.
Op die dag zijn de kinderen in de middag vrij.