Onderwijsconcept?

In het onderwijs zijn er verschillende onderwijsconcepten die een school kan uitvoeren. Zo werkt de ene school op Dalton wijze, de andere op Jenaplan, of Kunskapsskolan.
Allemaal mooie concepten gericht op goed onderwijs, passend bij de leerling en bij deze tijd.

Een paar jaar geleden vroeg de MR aan onze school waarom wij geen vast of specifiek onderwijsconcept aan houden. Ons onderwijs lijkt immers best op Daltononderwijs en heeft veel weg van Kunskapsskolan, maar er zijn meer onderwijsconcepten of methodes waar we onderdelen van terug zien op onze school. Zo hebben we ook raakvlakken met bijvoorbeeld de Noordwijksemethode. Daarbij leren we veel over Deep learning en zullen we ook daar veel onderdelen van inbrengen in ons onderwijs.

Toen de vraag door de MR gesteld werd hebben we goed nagedacht en als team gesprekken gevoerd of wij een bepaald onderwijsconcept aan willen houden (en welk dit dan zou zijn…) of toch liever niet.

We zijn uitgekomen bij toch liever niet.

Wij vormen samen een lerende organisatie. Dagelijks zijn wij gericht op goed onderwijs geven en praten we hier ook samen over.
Dagelijks kijken we welk onderwijs het beste passend is voor het kind, het doel van de les en de groep.
Dit betekent dat we soms veel coöperatief werken soms wat minder.
Soms bewegend leren toepassen maar soms ook heel bewust niet.
Waar mogelijk worden lessen buiten gegeven, (dit komt steeds meer voor).
Soms wordt in de klas circuit werk ingezet…
We organiseren talent middagen en het komt voor dat we thematisch werken.
Het gebeurt dat we ontdekkend en ontwerpend leeropdrachten in klassen inzetten, maar dat er ook nog wel eens gekozen wordt voor werken uit het boek ook nog wel klassikaal.

Wij zoeken naar de onderwijsvormen die het beste passen bij onze kinderen, de lesstof en bij ons….
Is daar dan een naam voor?…. Het is geen bestaand concept.

Je zou het de KJS methode kunnen noemen….

De manier van werken kent natuurlijk wel een term: Eclectisch.
Wij zijn selectief en kiezen het beste….