Ouderportaal gesloten tijdens CITO toetsen

Zo lang er citotoetsen afgenomen worden zullen de citoresultaten in het ouderportaal van Parnassys dichtgezet worden. Hiermee voorkomen we dat de ene ouder wel informatie heeft over resultaten en andere ouders niet (niet alle toetsen worden tegelijk afgenomen en/of ingevoerd in het systeem).  Als het ouderportaal weer helemaal open gaat, zijn de resultaten wel te zien. Naast het ouderportaal zullen er tijdens de rapportagegesprekken resultaten overlegd en besproken worden