Sinds 10 januari jongstleden vormen de KJS en Yes! kinderopvang samen Kind Centrum Nova Heerjansdam.

Dit betekent dat we samen werken aan een pedagogische lijn binnen de peuterspeelzaal en de school.

Samen met pedagogisch medewerksters en leerkrachten vormen we een team.

Kennis wordt over en weer gedeeld. Samen praten we over de dagelijkse dingen die spelen, over onze manier van werken en hoe we eventueel verbeteringen aan kunnen brengen in de organisatie.

Daar zijn we erg blij mee.

Deze samenwerking verrijkt onze school.

Door de tijd heen zullen we ouders informeren over de ontwikkelingen die KC Nova Heerjansdam doormaakt.