Oproepje MR

Beste ouders van de KJS,

Na 7 jaar onderdeel te zijn geweest van de medezeggenschapsraad (MR) en een dochter die naar het voortgezet onderwijs gaat, is voor Sabine de tijd aangebroken om het stokje over te dragen.
Er komt daarom volgend schooljaar een plekje vrij voor een nieuwe, enthousiaste ouder met een positief kritische blik.

Wat doe je als MR-lid?
– De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Als onderdeel van de oudergeleding denk je mee en geef je advies over het schoolbeleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid, een veilig pedagogisch klimaat, onderwijstijd en het vakantierooster.
– Daarnaast heeft de MR ook instemmingsrecht op bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage.
– Je bent de spreekbuis voor alle ouders van school. Zijn er dingen die leven in bepaalde groepen of onder leerlingen en hun ouders? Breng het in tijdens één van de vergaderingen!
– Het gaat om 6 vergaderingen per schooljaar van ongeveer 1,5 uur.
Wij halen zelf veel voldoening uit onze rol als MR-lid, omdat we merken dat onze input ook terug te zien is in het schoolbeleid. Kortom: je kunt écht het verschil maken!

Ben je net zo enthousiast als wij? Meld je dan aan!
Stuur ons voor de start van het nieuwe schooljaar een berichtje via de mail of WhatsApp. Bellen voor meer informatie kan natuurlijk ook.
We zijn te bereiken via ons e-mailadres mrkjsheerjansdam@gmail.com. Of stuur een appje of bel met Sabine (06-48344307) of Esther (06-48634471).
Na je aanmelding nemen wij in september contact met je op voor het opstarten van de verkiezingsprocedure.

We kijken uit naar jullie reactie!

Met vriendelijke groet vanuit de MR,