Fijne vakantie

Beste ouders en verzorgers,

Wanneer ik terugkijk op afgelopen jaar dan denk ik aan de uitspraak:” It takes a village to raise a child.” Vrij vertaald uit het Engels: “Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden.”

Het spreekwoord betekent dat er een hele gemeenschap van mensen voor nodig is om kinderen te laten ervaren en groeien in een veilige en gezonde omgeving. En dat is precies wat ik ervaar in ons dorp. Met elkaar helpen wij de kinderen om verder te komen in hun ontwikkeling, ieder op zijn of haar eigen manier.

Namens het hele team van de KJS wil ik u dan ook hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking.

Voor nu wens ik iedereen een hele mooie zomer!

Mede namens alle collega’s van de KJS,

Hartelijke groet,

Diana Nolen