Opbrengstgesprekken

De Midden Cito’s zijn afgenomen en de intern begeleider heeft met de leerkrachten opbrengstgesprekken gevoerd. Hierin wordt de evaluatie van de Cito’s besproken om zo te komen tot een gericht aanbod voor de leerlingen de komende periode tot aan de zomervakantie.