Veilige zoekmachine

 

Kinderen zijn nieuwsgierig en dat is mooi! Want hierdoor leren ze veel. 

Deze nieuwsgierigheid kan ook wel eens lastig zijn. Het maakt dat ze grenzen opzoeken van wat kan en mag en het maakt dat ze soms ook over deze grenzen heengaan.

Hier zijn we afgelopen schooljaar mee geconfronteerd. Leerlingen uit de groepen 4 en 5 zochten op de computer informatie op op basis van termen waarvan gezegd was dit vooral niet te doen. De informatie die zij vonden was navenant. 

Op onze school komen de kinderen bij elkaar om te leren. Van elkaar, van de  leerkracht en van de stof en materialen die ze aangeboden krijgen. Voldoende ruimte en mogelijkheden zijn voorwaarde voor een rijke leeromgeving. Om deze reden werkten wij met een internetomgeving die maar beperkt afgeschermd was. Daarentegen besteden we veel tijd aan afspraken en gesprekken over (oa) internet gebruik. 

Dat laatste doen we ook dit schooljaar weer. Daarnaast hebben we echter besloten dit schooljaar te werken met speciale zoekmachines op internet voor de groepen 4, 5 en 6.

In deze groepen zal net zo goed geleerd worden wat je wel op kunt zoeken en wat niet en hoe je met informatie omgaat (Weg klikken wat ongewenst is, de leerkracht informeren of om hulp vragen. Maar ook: kritisch zijn op wat je leest, niet alles zomaar geloven enz enz enz. )

Ze zullen informatie echter opzoeken via een zoekmachine die speciaal voor kinderen ontworpen is, waardoor ze niet meer op voor kinderen ongewenste websites komen. 

Leerlingen van de groepen 7 en 8 zullen informatie opzoeken via Google (of Kennisnet ofd.) In deze groepen zal er aandacht blijven voor verantwoord internet gebruik, maar we gaan er vanuit dat zij door de vele lessen die in deze groepen aan computer gebruik besteed zijn, zij een kinderzoekmachine niet meer nodig hebben. 

Vragen of opmerkingen over deze informatie? Wij horen ze graag!