Instroomgroep

Vol trots kunnen wij u melden dat sinds geruime tijd ons leerlingenaantal behoorlijk stijgt.

Met name in de onderbouw heeft dit geleid tot volle kleuterklassen.

Om alle leerlingen de ruimte en de kwaliteit van onderwijs te kunnen bieden hebben we de gelegenheid gekregen om op maandag 7 maart te starten met onze instroomgroep. Deze groep is in principe bedoeld voor onze jongste (aankomende) leerlingen.

De groep is nog klein, veilig en overzichtelijk. De instroomgroep levert ook voordelen op voor onze andere twee kleutergroepen. Die worden hierdoor ook niet te groot, waardoor extra aandacht beschikbaar blijft. Onze visie is om kleuters van en met elkaar te laten leren. Het concept dat we binnen de kleuterbouw allemaal aan hetzelfde thema werken, samen (buiten)spelen en leren blijft behouden. De instroomgroep wordt fulltime bezet door juf Kayleigh.