Verslag leerlingenraad 8 maart 2022

Aanwezig: juf Diana,Malou,Ninthe,Bo,Rosalie vdw,Tiemo,Kensi,Tobias,Rosalie D

Waar hebben we het over gehad?

We hebben het over Oekraïne gehad om als school iets voor de mensen te doen. We hebben voor Oekraïne spullen ingezameld en dit idee pakte heel goed uit. Er zijn super veel spullen ingezameld en die worden rechtstreeks naar de mensen die gevlucht zijn gebracht!!

We hebben het ook gehad over een gezonde lunch. Het lijkt ons leuk om per groep een gezonde lunch te maken voor elkaar. Dit plan gaan we bespreken met de meester en juffen. De datum waarop we dit willen gaan organiseren volgt nog via parro.

Als laatste hebben het over de ideeënbus gehad. Dat is een doos waar leerlingen ideeën voor de leerlingenraad in kunnen doen en daar gaan we het met de leerlingenraad over hebben. De ideeënbus staat in de gang bij de bovenbouw.

Vriendelijke groet van de leerlingenraad