Hulp nodig bij pleinwacht!!! Het Pleinwachtrooster is van kracht, met extra hulp nodig!!

Als team hebben we besloten dat we de lesdagen liefst zo lang mogelijk maken, met zoveel mogelijk onderwijs rendement.
Daarom gaan we naar de tijden zoals we voor de Lockdown gewend waren. En kiezen we niet voor verkorte dagen tot 14 uur.

Hierbij betekent het dan wel dat kinderen lunchpauze op school hebben met buitenspelen.
Dit kunnen we niet organiseren zonder Pleinwacht hulp door ouders.
Omdat we de groepen tijdens het buitenspelen niet mogen mengen is het plein in 2 gesplitst.
Dus voor elke helft hebben we een ouder nodig.
Deze ouder mag op het plein mits deze een mondkap draagt.
(dit geldt ook bij het halen en brengen van kinderen voor de ouders van groepen 1-2)

We realiseren ons dat we in deze een vrij groot beroep op ouderhulp doen. Ook omdat we ouders vragen met mondkap op toezicht te houden in de koude periode van het jaar.

Maar dit is wat we kunnen bedenken om zoveel onderwijsuren te maken binnen alle Corona regels die er zijn…