Aanpassingen in verband met opening school volgens protocol regels

Door het nieuwe protocol waar we mee moeten werken zijn er best weer een aantal aanpassingen De aanpassingen zijn niet voor alle klassen gelijk, daarom kiezen we ervoor om per klas een Parro met informatie te sturen.
Houd daarom de Parro van de klas in de gaten!

We zijn blij wel hier te kunnen laten weten dat de gymlessen buiten door kunnen gaan. Niet op het plein want dat is nodig voor het buitenspelen. Maar er zal op het veldje bij de speeltuin gegymd worden. Natuurlijk alleen als het weer dit toelaat.
U begrijpt dat het niet de bedoeling is dat ouders gaan kijken bij de lessen. Niet omdat u niet welkom bent, maar omdat we niet mogen stimuleren dat volwassenen elkaar treffen.

Ook de technieklessen zullen doorgaan. Weliswaar niet zoals vermeld op ons jaarrooster en ook aangepast, Coronaproof. Zo zal meester Jasper de materialen aanleveren, maar hij zal niet in de klassen aanwezig zijn. Hij geeft vanuit huis de lessen via het digibord. De leerkracht in het lokaal begeleid de kinderen bij de uitvoering.

De Erasmusklaslessen zullen niet voor alle groepen door kunnen gaan. Juf Kimberly zoekt uit hoe ze Coronaproof de lessen voor de hogere groepen door kan laten gaan. Hier heeft ze nog even tijd voor nodig. Ze informeert de betreffende ouders via de Parro die hier voor bestaat.

De Plusjuf heeft een werkrooster gemaakt, door de Cohort indelingen in de verschillende klassen heeft zij een manier gevonden om de begeleiding te kunnen geven die de kinderen nodig hebben. Niet alle Plusjuf activiteiten zijn mogelijk met dit protocol. Er zijn dus prioriteiten gegeven op basis van de kennis van de leerkrachten.

De godsdienstlessen zijn niet mogelijk, juf Doretta zal godsdienstles materialen aanleveren, de leerkrachten zullen deze aan de kinderen die het betreft geven en waar nodig en mogelijk begeleiden bij het maken van de lessen.

U leest een nieuw protocol is weer flink gepuzzel en gedoe. Maar we maken er weer het beste van. Want we zijn natuurlijk super blij dat we de kinderen weer op school gaan zien!